Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσ/νίκη) (601)

[601][ΤΕΙ][1] Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσ/νίκη)


601 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας ιδρύθηκε το 1984.

Αντικείμενο σπουδών

Οι σπουδές στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, οργάνωσης, διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών, καθώς και των μέσων καταγραφής της γνώσης, με έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Καλύπτουν επίσης μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, το Τμήμα παρέχει σε ενδιαφερόμενους φορείς συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας βιβλιοθηκών.

Δομή των σπουδών

Οι σπουδές διαρκούν, από το 1995, οκτώ εξάμηνα. Στο τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία και κάνουν πρακτική άσκηση σε Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, υπό την εποπτεία του Τμήματος.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο έτσι, ώστε να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στους αποφοίτους του Τμήματος.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Π.Δ. 385/1989 (Φ.Ε.Κ. 169/16-6-89/τ.Α’.)

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών όλων των ειδών.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν και κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και της Πληροφόρησης. Επίσης, απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορούν ακόμα να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Διεθνείς Δραστηριότητες

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας συμμετέχει ενεργά στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στο πλαίσιο δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΙΙ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, διοργανώνει σειρά σεμιναρίων και εκδηλώσεων.

Το 1989 ιδρύθηκε ειδική επιστημονική βιβλιοθήκη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης αυτής έχει το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας.

Το 1990, επίσης, ιδρύθηκε δανειστική πινακοθήκη, με αντίγραφα έργων Ελλήνων ζωγράφων. Το 1991 εγκαινιάστηκε η σειρά εκδόσεων Σκυτάλη και εκδόθηκε η μελέτη του Ντίνου Χριστιανόπουλου, “Η αρχαία Θέρμη και η ίδρυση της Θεσσαλονίκης, (1000 – 315 π.Χ)”.

Μαθήματα

Για την αρτιότερη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων το τμήμα διαθέτει τα εργαστήρια:

α) Βιβλιογραφίας, β) Οπτικοακουστικών Μέσων Βιβλιοθηκών, γ)Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δ) Καταλογογράφησης-Ταξινόμησης-Θεματικής Ευρετηρίασης ε) Online Ανάκτησης Πληροφοριών και στ) Παραγωγής Εντύπου.

Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών είναι:

Μαθήματα γενικής παιδείας: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης- Εκπαίδευση, Κοινωνικοποίηση, Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Πληροφοριών, Επεξεργασία Κειμένου, Επικοινωνίες-Δίκτυα, Ελληνική Λογοτεχνία, Παγκόσμια Λογοτεχνία, Λογοτεχνία και Βιβλία για παιδιά, Εξελικτική Ψυχολογία και Αναγνώστης, Ιστορία Γραφής, Ιστορία Ελληνικής Τυπογραφίας, Οπτικοακουστικά Μέσα, Ιστορία Ελληνικού Πολιτισμού, Δημόσιες Σχέσεις-Επικοινωνία, Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα.

Μαθήματα Ειδικότητας: Περιγραφική Καταλογογράφηση, Ταξινομικά Συστήματα, Θεματική Ευρετηρίαση, Αυτοματισμός Βιβλιοθηκονομικών Λειτουργιών, Πληροφόρηση (Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες), Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογής, Συνθετική Επεξεργασία Υλικού, Βιβλιοθηκονομικές Εφαρμογές Η/Υ, Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=16
1 εξ -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
2 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2 εξ -ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
3 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4 εξ -ONLINE ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
4 εξ -ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΣ
4 εξ -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
5 εξ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑ
5 εξ -ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
6 εξ -ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
6 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
7 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
7 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!