Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (602)