Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) [616]

[616][ΤΕΙ][3] Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)


Φυσικοθεραπείας

615 -Φυσικοθεραπείας (Αθήνας)
617 -Φυσικοθεραπείας (Θεσ/νικης)
659 -Φυσικοθεραπείας (Λαμία)
616 -Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών, ώστε να μπορούν με την συνεργασία των αρμοδίων Ιατρών, να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των οργάνων και των μελών του ανθρώπινου σώματος, για την ανακούφιση από τους πόνους και την αποφυγή μόνιμης σωματικής αναπηρίας.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν: στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές, υγειονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία και θεραπευτήρια, σε ερευνητικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, σε αθλητικές ομοσπονδίες και συλλόγους, σε ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, σε ιαματικές πηγές-υδροθεραπείας και σε κέντρα κοινοτικής προληπτικής, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.
Επαγγελματικά δικαιώματα
Π.Δ. 90/1994 (Φ.Ε.Κ.53/8-3-95/τ.Α’)
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται από το ως άνω Π.Δ., που προβλέπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ.29/87). Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άλλες πληροφορίες

Διαπιστώσεις της εξωτερικής αξιολόγησης για το τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
-Το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτιο και ισοδύναμο με το επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών
Προσόντων (EQF).
-Τα μέλη του μόνιμου & έκτακτου ΕΠ είναι πολύ υψηλού επιπέδου.
-Πλήρης αξιοποίηση ΤΠΕ.
-Αξιόλογη & διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα.
-Ανεπτυγμένη σύνδεση με ΚΠΠ φορείς.
-Υπερβολικός φόρτος εργασίας των φοιτητών.
-Χαμηλή αναλογία διδασκόντων διδασκομένων.
-Υπερβολικός αριθμός εξετάσεων.
-Έλλειψη διοικητικού προσωπικού.

© 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΜΑΘΗΜΑΤΑ=38
1 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΝ
1 εξ -ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΜΟΥ
1 εξ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
1 εξ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
2 εξ -ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΡΩΝ
2 εξ -ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
2 εξ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
3 εξ -ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΑΡΧΕΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
3 εξ -ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
3 εξ -ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
3 εξ -ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
4 εξ -ΑΡΧΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
4 εξ -ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
4 εξ -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
4 εξ -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
5 εξ -ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
5 εξ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
5 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι
5 εξ -ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
5 εξ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
6 εξ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
6 εξ -ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
6 εξ -ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
6 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ
6 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι
6 εξ -ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ-ΟΡΘΩΤΙΚΗ
7 εξ -ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
7 εξ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
7 εξ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
7 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email