Φυσικοθεραπείας (Θεσ/νικης) [617]

[617][ΤΕΙ][3] Φυσικοθεραπείας (Θεσ/νικης)


Φυσικοθεραπείας

615 -Φυσικοθεραπείας (Αθήνας)
617 -Φυσικοθεραπείας (Θεσ/νικης)
659 -Φυσικοθεραπείας (Λαμία)
616 -Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών, ώστε να μπορούν με την συνεργασία των αρμοδίων Ιατρών, να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των οργάνων και των μελών του ανθρώπινου σώματος, για την ανακούφιση από τους πόνους και την αποφυγή μόνιμης σωματικής αναπηρίας.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν: στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές, υγειονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία και θεραπευτήρια, σε ερευνητικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, σε αθλητικές ομοσπονδίες και συλλόγους, σε ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, σε ιαματικές πηγές-υδροθεραπείας και σε κέντρα κοινοτικής προληπτικής, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.
Επαγγελματικά δικαιώματα
Π.Δ. 90/1994 (Φ.Ε.Κ.53/8-3-95/τ.Α’)
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται από το ως άνω Π.Δ., που προβλέπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ.29/87). Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άλλες πληροφορίες

Διαπιστώσεις της εξωτερικής αξιολόγησης για το τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
-Το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτιο και ισοδύναμο με το επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών
Προσόντων (EQF).
-Τα μέλη του μόνιμου & έκτακτου ΕΠ είναι πολύ υψηλού επιπέδου.
-Πλήρης αξιοποίηση ΤΠΕ.
-Αξιόλογη & διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα.
-Ανεπτυγμένη σύνδεση με ΚΠΠ φορείς.
-Υπερβολικός φόρτος εργασίας των φοιτητών.
-Χαμηλή αναλογία διδασκόντων διδασκομένων.
-Υπερβολικός αριθμός εξετάσεων.
-Έλλειψη διοικητικού προσωπικού.

© 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=56
1 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ/ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ I
1 εξ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ
1 εξ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΤΑΣΗ-ΚΙΝΗΣΗ
1 εξ -ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1 εξ -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
1 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
1 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
2 εξ -ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
2 εξ -ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ/ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
2 εξ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
2 εξ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
3 εξ -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣ/ΠΕΙΑ
3 εξ -ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣ/ΠΕΙΑ
3 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
3 εξ -ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
3 εξ -ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ
3 εξ -ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
3 εξ -ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
4 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
4 εξ -ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι
4 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι
4 εξ -ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
4 εξ -ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΥΜΑΤΟΣ
4 εξ -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
5 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
5 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ
5 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
5 εξ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΜΥIΚΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
5 εξ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
5 εξ -ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
6 εξ -ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ
6 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
6 εξ -ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Κ.Ν.Σ.
6 εξ -ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Κ.Ν.Σ.
7 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
7 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IV
7 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙV
7 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
7 εξ -ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΦΥΣ/ΠΕΙΑ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
7 εξ -ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
7 εξ -ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
7 εξ -ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!