Λογοθεραπείας (Πάτρα) (618)

Last updated on June 29th, 2017 at 12:05 pm


Το Τμήμα Λογοθεραπείας του T.E.I. Δυτικής Ελλάδας (τέως Τ.Ε.Ι. Πατρών) λειτουργεί από το 1996 και  είναι το πρώτο από τα τρία Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τετραετούς φοίτησης στην Ελλάδα που παρέχει εκπαίδευση σε θέματα παθολογίας Λόγου, Ομιλίας και Φωνής.

Το μεγαλύτερο μέρος των εισακτέων με γενικές εξετάσεις προέρχεται από τη θετική και τη θεωρητική κατεύθυνση σπουδών. Το Τμήμα λειτουργεί με ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών που παρέχει μαθήματα υποδομής από τις επιστημονικές περιοχές της Γλωσσολογίας, Ιατρικής και Ψυχολογίας, τα απαραίτητα μαθήματα ειδικότητας στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και ακοής, καθώς και μαθήματα νέων τεχνολογιών.

Εκτός από το θεωρητικό μέρος, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτική κλινική πρακτική 900 ωρών η οποία πραγματοποιείται σε νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, ιδρύματα και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Η κλινική άσκηση έχει ως στόχο την αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση ασθενών από τους σπουδαστές και εποπτεύεται από Λογοπαθολόγους/Λογοθεραπευτές, μέλη ΕΠ ή εξωτερικούς συνεργάτες του Τμήματος.

Αποστολή του Τμήματος

Η αποστολή του Τμήματος όπως αυτή αποτυπώνεται στο περιεχόμενο σπουδών του (ΦΕΚ 537, 28/4/2006, Β’- p. 6925), έχει ως σκοπό την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

Την εκπαίδευση των σπουδαστών επί της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα καθώς και την πρόληψη, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών που συνδέονται με αυτά.
Την παροχή – δια μέσου των κλινικών μαθημάτων – υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης διαταραχών που παρουσιάζονται σε παιδιά και ενήλικες – σε σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία και λοιπά ιδρύματα όπως και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τμήματος.
Την επιστημονική έρευνα επί θεμάτων που αφορούν τον λόγο, φωνή, ομιλία καθώς και τις διαταραχές αυτών, με έμφαση στην Ελληνική γλώσσα.
(Ο όρος ‘λόγος’ χρησιμοποιείται ως συνώνυμος του όρου ‘γλώσσα’, προς αποφυγή σύγχυσης με τη γλώσσα ως όργανο της άρθρωσης).
Συνέπεια των παραπάνω είναι η συνεργασία του Τμήματος τόσο με κρατικούς φορείς εκπαίδευσης και υγείας, όσο και με ερευνητικά κέντρα.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=36
1 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΛΟΓΟΥ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
1 εξ -ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΦΩΝΗΤΙΚΗ
2 εξ -ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
2 εξ -ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
2 εξ -ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΛΟΓΟΥ
3 εξ -ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
3 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
4 εξ -ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ – ΔΥΣΦΑΓΙΑ
4 εξ -ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ
4 εξ -ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ
4 εξ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
5 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ)
5 εξ -ΑΦΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
5 εξ -ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΡΟΗΣ – ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ
5 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α
5 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ Δ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ)
6 εξ -ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΝΕΥΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
6 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Β
6 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6 εξ -ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
7 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
7 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
7 εξ -ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!