Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) [662]

Last updated on June 21st, 2017 at 07:59 pm

[662][ΤΕΙ][3] Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)


Στην Ελλάδα λειτουργούν τρία τμήματα
655 -Μαιευτικής (Αθήνα)
657 -Μαιευτικής (Θεσ/νικη)
662 -Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)
Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που σε συνεργασία με τους Μαιευτήρες Γυναικολόγους, θα προσφέρουν φροντίδες και συμβουλές στις εγκύους και θα τις βοηθούν κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας τους. Εάν χρειασθεί, μπορούν να περατώσουν μόνοι τους φυσιολογικούς τοκετούς, χωρίς την παρουσία και την βοήθεια Ιατρών.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 7 εξάμηνα, και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές τον χρόνο.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

1. Πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και πρακτικές (κλινικές) γνώσεις τους, ασχολούνται
είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με την με την εφαρμογή της Νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου, επιτόκου, λεχώνας και νεογνού, της Γυναικολογικής αρρώστου καθώς επίσης, την οργάνωση και εφαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού και υγειονολογικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς της/του.

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τα εξής καθήκοντα και δραστηριότητες.

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2.1.1. Εκτέλεση φαρμακευτικής αγωγής κατόπιν ιατρικής οδηγίας και παρασκευή παρεντερικών διαλυμάτων ( από το στόμα, ορθό, κόλπο, ενέσεις υποδόριες, ενδομυικές, ενδοδερμικές, ενδοφλέβιες).
2.1.2. Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης.
2.1.3. Τοποθέτηση καθετήρα LEVAIN κατόπιν ιατρικής οδηγίας.
2.1.4. Περιποίηση τραύματος και χειρουργικών τομών σε περιπτώσεις ανάγκης.
2.1.5. Συρραφή μικροτραυμάτων σε περίπτωση ανάγκης.
2.1.6. Λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις.
2.1.7. Λήψη επιχρισμάτων για έγκαιρη διάγνωση του Ca των γεννητικών (PAP TEST) και κολπικού εκκρίματος για μικροβιολογική εξέταση.
2.1.8. Προετοιμασία και αποστείρωση εργαλείων και υγειονομικού υλικού.
2.1.9. Εξέταση ούρων εγκύου γυναίκας για την εξακρίβωση σακχάρου οξόνης και λευκώματος κατά την εξέταση .
2.1.10. Λήψη και καταγραφή μαιευτικού ιστορικού.
2.1.11. Παροχή ολοκληρωμένης Νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου επιτόκου, λεχώνας και νεογέννητου, στο Νοσοκομείο και στο σπίτι σύμφωνα με καθηκοντολόγο.
2.1.12. Τήρηση απαραίτητων εγγράφων, διαγραμμάτων, μητρώων, ιστορικών και αρχείων και με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.
2.1.13. Συνταγογράφηση φαρμάκων, Βιταμίνη, Σίδηρο, Σπασμολυτικά, Πεθοδίνη, Μητροσυσταλτικά, Μητροσυσπαστικά, και τοπικά αναισθητικά.
2.1.14. Σωστή πληροφόρηση, παροχή οδηγιών σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού και εφαρμογή καθορισμένων μεθόδων αντισύλληψης.
2.1.15. Ενημέρωση της οικογένειας σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.
2.1.16. Εκτέλεση γραπτών οδηγιών που έχει ορισθεί από το γιατρό.
2.1.17. Λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
2.1.18. Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης (δήλωση) σε περίπτωση εκτέλεσης τοκετού από την ίδια.

2.2 ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
2.2.1. Κατά την εγκυμοσύνη
2.2.1.1 Διάγνωση της εγκυμοσύνης και κλινική παρακολούθηση της φυσιολογικής εγκυμοσύνης.
2.2.1.2 Έγγραφη ή συμβουλευτική παροχή οδηγιών για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις με σκοπό την όσο γίνεται έγκαιρη διάγνωση κάθε εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου και τη μεταφορά στα ειδικά κέντρα ή κλήση του γιατρού.
2.2.1.3 Παροχή οδηγιών στον τομέα της υγιεινής και της διατροφής.
2.2.1.4 Κατάρτιση προγράμματος προετοιμασίας γονέων για το μελλοντικό τους ρόλο και εξασφάλιση πλήρους προετοιμασίας για τον φυσικό τοκετό(ψυχοπροφυλακτική).
2.2.2. Κατά τον τοκετό.
2.2.2.1. Παρακολούθηση, φροντίδα, προετοιμασία και βοήθεια της επιτόκου κατά τον τοκετό.
2.2.2.2. Έλεγχο της κατάστασης του εμβρύου και της λειτουργίας της μήτρας με όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (MONITORS κ.τ.λ) κατόπιν ιατρικής οδηγίας.
2.2.2.3. Εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού περιναιοτομίας μετά από τοπική αναισθησία και συρραφή περιεναίου, όπου χρειάζεται και μέχρι ρήξεως II βαθμού.
2.2.2.4. Εκτέλεση τοκετού επί ισχιακής προβολής σε περίπτωση ανάγκης και απουσίας Μαιευτήρος
2.2.2.5. Έγκαιρη διάγνωση παθολογικών συμπτωμάτων στην επίτοκο και το έμβρυο που απαιτούν παρέμβαση γιατρού και συνεργασία με το γιατρό σε περίπτωση μαιευτικής επέμβασης.
2.2.2.6. Λήψη απαραίτητων και επειγόντων μέτρων που επιβάλλονται σε απουσία γιατρού, όπως είναι (δακτυλική αποκόλληση πλακούντα και επισκόπηση μήτρας).
2.2.2.7. Επισκόπηση τραχήλου κόλπου.
2.2.3 Κατά τη λοχεία.
2.2.3.1. Παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα λεχώνας στο Νοσοκομείο και στο σπίτι μέχρι 6 βδομάδες.
2.2.3.2. Παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα του νεογέννητου μέχρι την 28η μέρα.
2.2.3.3. Παροχή βοήθειας και καθοδήγησης για την εγκατάσταση και διατήρηση του μητρικού θηλασμού.
2.2.3.4. Παροχή οδηγιών για την τεχνητή διατροφή όπου χρειάζεται.
2.2.3.5. Φροντίδα του νεογέννητου αμέσως μετά τον τοκετό, λήψη όλων των μέτρων που επιβάλλονται σε περίπτωση ανάγκης.
2.2.3.6. Σε περίπτωση προώρου ή προβληματικού νεογέννητου αναλαμβάνει τη μεταφορά του στην κατάλληλη μονάδα.
2.2.3.7. Προετοιμασία για την υποδοχή ή προβληματικού νεογνού και νοσηλευτική φροντίδα αυτού στις Νοσηλευτικές μονάδες.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής έχουν τομείς απασχόλησης στους παρακάτω τομείς εργασίας:
3.1. Πρωτοβάθμια φροντίδα : Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονομικοί Σταθμοί, Μαιευτικά – Γυναικολογικά Ιατρεία ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ και άλλων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο Εθνικό Κέντρο άμεσης βοήθειας (ΕΚΑΒ) στις μονάδες μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυν/κών και νεογνικών περιστατικών, κέντρα και τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού.
3.2. Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα σε Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία, Μαιευτικά τμήματα (Αίθουσα τοκετών, εξωτερικά μαιευτικά τμήματα, Ιατρεία, τμήματα λεχώνων, φυσιολογικών νεογνών 1ου επιπέδου νοσηλείας, προγεννητικού ελέγχου, μονάδες εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου, εντατικής νοσηλείας νεογνών ) Γυναικολογικά τμήματα, Γυναικολογική ογκολογία, εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Μαιευτικά – Γυναικολογικά στείρωσης, Κέντρα μαστού, Κέντρα ανίχνευσης καρκίνου γεννητικών οργάνων.

4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
Μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επί 2/ετία ασκήσει τις δραστηριότητες τους σύμφωνα με το αντικείμενο εκπαίδευσης σε Νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό και μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

© 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=47
1 εξ -ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ
1 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ
1 εξ -ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΑΡΧΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2 εξ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
3 εξ -ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
3 εξ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Ι – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΗΣΗΣ
3 εξ -ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
3 εξ -ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
3 εξ -ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
4 εξ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΙΙ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΗΣΗΣ
4 εξ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ
4 εξ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
4 εξ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
5 εξ -ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
5 εξ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΙΙΙ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
5 εξ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΛΟΧΕΙΑΣ – ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ
5 εξ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΥ
5 εξ -ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ
6 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
6 εξ -ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
6 εξ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
6 εξ -ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
6 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7 εξ -ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
7 εξ -ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ & ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
7 εξ -ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
7 εξ -ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
7 εξ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ
7 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
7 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!