Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Last updated on November 7th, 2019 at 09:30 am

Το Τμήμα
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει σαν αποστολή την παροχή γνώσης, τόσο σε πολυσυλλεκτικό θεωρητικό επίπεδο όσο και σε αισθητικό και τεχνικό για την κατανόηση, τη δημιουργία, τη διαχείριση, την έρευνα και την εν γένει μελέτη και παραγωγή της τεχνολογικής εικόνας.

Σκοπός
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των τετραετών σπουδών τους εκπαιδεύονται διεξοδικά για το κάθε σημαντικό χαρακτηριστικό, τόσο σε τεχνολογικό άξονα όσο και σε εννοιολογικό, της σταθερής φωτογραφικής εικόνας αλλά και της κινούμενης παράλληλα. Το πρόγραμμα σπουδών, αναπτυσσόμενο σε βάθος, σε θεωρητικό – αισθητικό – εικαστικό – τεχνολογικό και τεχνικό πεδίο, εφοδιάζει τους αποφοίτους με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αρθρώσουν δημιουργικά τις προσωπικές τους ιδέες και μεθοδολογίες και ενίοτε τις καινοτόμες σκέψεις, τόσο στην εφαρμογή και καλλιτεχνική έκφραση όσο και στα επιστημονικά πεδία.
Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, πιστεύει πως το νέο δημιουργικό μέσον, αυτό των ψηφιακών τεχνολογιών, είναι ένα από τα οικουμενικότερα και τα πλέον συγχρονισμένα με την εποχή οχήματα τόσο για εικαστική έκφραση και δημιουργία όσο και για την επικονωνία, την έρευνα και την εφαρμογή.
Έχοντας κατανοήσει την επιτακτική ανάγκη για συνεχή εκσυγχρονισμό και επικαιροποίηση της διδασκόμενης ύλης, το Τμήμα εργάζεται εντατικά για την υλοποίηση αυτού του σκοπού, τόσο στον τομέα της φωτογραφίας όσο και αυτόν των ψηφιακών οπτικοακουστικών και διαδραστικών μέσων και των παραγωγών βίντεο. Προάγει και υποστηρίζει την ανάπτυξη της δημιουργικής δραστηριότητας των φοιτητών, σε ερευνητικό και πειραματικό επίπεδο, παρουσιάζοντας τόσο πρωτότυπες θεωρητικές εργασίες όσο και έργα που, πέραν της αμιγούς φωτογραφίας, αναπτύσσονται στα πεδία των οπτικοακουστικών παραγωγών, του εικαστικού βίντεο, των βίντεο-εγκαταστάσεων, των διαδραστικών εγκαταστάσεων και δράσεων και των πειραματικών εικαστικών δημιουργιών μικτής τεχνικής. Τα φοιτητικά αυτά καλλιτεχνικά έργα ή έργα εφαρμογής και έρευνας δημιουργούνται εντός των πλαισίων των εργαστηριακών ασκήσεων ή της πτυχιακής εργασίας, με την καθοδήγηση και την εποπτεία ενός υψηλής στάθμης διδακτικού επιστημονικού προσωπικού.
Το Τμήμα με ζήλο αφουγκράζεται τις εξελίξεις σε τεχνολογικό, θεωρητικό και αισθητικό επίπεδο, ενσωματώνοντας τις αξιολογότερες εξ αυτών, τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στις πολυδιάστατες δράσεις που προάγουν την έρευνα, τον πειραματισμό και την ανανέωση στην καλλιτεχνική έκφραση, την εικαστική δημιουργικότητα, τις εφαρμογές και την επικοινωνία.
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com