Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.(Πειραιάς) [701]

[701][ΤΕΙ][2,5] Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.(Πειραιάς)

στο site του τμήματος αναφέρεται:

Σκοπός του Προγράμματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οι πτυχιούχοι του Τμήματος:

 • Διαθέτουν άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και εκπαιδευτικό τομέα.
 • Κατανοούν πολύπλοκες έννοιες της Κλωστοϋφαντουργίας, καλύπτουν μεγάλο εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων, μετασχηματίζουν την ιδέα σε σχεδιασμό και υλοποίηση.
 • Αφομοιώνουν την πρόοδο των επιστημών, αποκτούν ισχυρό και εκτεταμένο τεχνολογικό υπόβαθρο που τους προσφέρει κινητικότητα και ευελιξία στο σύγχρονο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Συνδυάζουν το τεχνικώς και οικονομικώς εφικτό με το καλαίσθητο και το λειτουργικό, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχουν οι εξελίξεις των εφαρμοσμένων επιστημών και της Κλωστοϋφαντουργικής τεχνολογίας.
 • Χειρίζονται με αποτελεσματικότητα καταστάσεις που απαιτούν ικανότητα αντίληψης και λογικής ανάλυσης, ή σχετίζονται με θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές άλλων επιστημονικών πεδίων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την περάτωση των σπουδών ο πτυχιούχος Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός διαθέτει:

 • ολοκληρωμένες γνώσεις υλικών και διεργασιών Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης
 • επαρκείς δεξιότητες εφαρμογής Κλωστοϋφαντουργικών επεξεργασιών και προϊόντων
 • εξειδικευμένες ικανότητες σύνθεσης επιστημών, τεχνολογιών, μεθόδων, υλικών και ιδιοτήτων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

Αναλυτικά, ο Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός είναι σε θέση:

 • Να αναπτύσσει τεχνικές προδιαγραφές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, να προσδιορίζει τις ανάγκες της παραγωγής, να επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες της βιομηχανίας, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της οικονομίας.
 • Να υπολογίζει τις παραμέτρους λειτουργίας του εξοπλισμού, να εξετάζει τις δυνατότητες των προηγμένων ινών.
 • Να συνδυάζει παραδοσιακές και καινοτόμες διεργασίες, να σχεδιάζει βελτιώσεις της παραγωγής, να ανακαλύπτει τεχνικές πιστοποίησης ινών και υλικών, να διαφοροποιεί τις προδιαγραφές προϊόντων και συστημάτων.
 • Να παράγει νέα υφάσματα και να σχεδιάζει ενδύματα με επιθυμητά χαρακτηριστικά, να διαφοροποιεί τις εφαρμογές τους αναλόγως των ιδιοτήτων τους, να υποστηρίζει την ορθή χρήση τους.
 • Να καλλιεργεί αντίληψη μηχανικού, να συγκρίνει παρτίδες προϊόντων, να αξιολογεί την απόδοση, βελτιστοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών, να διασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος και τη συνεχή βελτίωση της παραγωγής του.
 • Να διαμορφώνει ορθολογικό τρόπο σκέψης και ανάλυσης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και για την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στις καθιερωμένες και τις σύγχρονες βιομηχανικές μεθόδους.
 • Να συνθέτει νέες ενεργειακές στρατηγικές, να οργανώνει τη βιομηχανική λειτουργία, να αναθεωρεί και να επανασχεδιάζει τις παραγωγικές πρακτικές για την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος.
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος και διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!