Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) [711]

[711][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Αθήνα)


Αντίστοιχα Τμήματα

[711][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Αθήνα)
[710][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΑΡΤΑ)
[725][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο)
[712][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Θεσσαλονίκη)
[724][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καβάλα)
[735][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)
[506][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία)
[723][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λάρισα)
[736][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος)
[727][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σέρρες)
[529][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ)

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος καθορίζονται από το Π.Δ183/2008  ΦΕΚ 246Α/3-12- 2008 (Άρθρο 2).
Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων α) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, β) Πληροφορικής και  Τεχνολογίας Υπολογιστών, γ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δ) Πληροφορικής και  Επικοινωνιών, ε) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, στ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων των προαναφερομένων Τμημάτων καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς:
α) ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση
επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.
β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης  εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων.Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
γ)ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων  συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. Σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής
Οι απόφοιτοι των Τμημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 έχουν επιπλέον δικαίωμα: α) Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. β) Απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. γ) Συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Διορίζονται στην Εκπαίδευση στο Κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής

Κλάδος ΠΕ 20 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.: [Κωδικός: ΠΕ 20.00]
Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής (κωδ. 2001) ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (κωδ. 2002) ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (κωδ. 2003) ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (κωδ. 2004) ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών (κωδ. 2005) ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (κωδ. 2006) ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (κωδ. 2007) ή Διαχείρισης Πληροφορι?
ών (κωδ. 2008) ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (κωδ. 2009) ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (κωδ. 2010) ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κωδ. 2011) ή Βιομηχανικής Πληροφορικής (κωδ. 2012) ή Αυτοματισμού (κωδ. 2013) ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

© 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=46
1 εξ -ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ
1 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
2 εξ -ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 εξ -ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2 εξ -ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
2 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
3 εξ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
3 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
3 εξ -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι
3 εξ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι
3 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
4 εξ -ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
4 εξ -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ
4 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
4 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
4 εξ -ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5 εξ -ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
5 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
5 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
5 εξ -ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ
5 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
5 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
6 εξ -ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6 εξ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
6 εξ -ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
6 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
6 εξ -ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
6 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6 εξ -ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
6 εξ -ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
7 εξ -ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
7 εξ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
7 εξ -ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
7 εξ -ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
7 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
7 εξ -ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
7 εξ -ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
7 εξ -ΝΕΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
7 εξ -ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
7 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
7 εξ -ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
7 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!