Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. (Πειραιάς) [713]

[713][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. (Πειραιάς)

Σκοπός του Προγράμματος 

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software – Hardware) και τις τεχνικές εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων σε τομείς όπως οι επικοινωνίες, η βιομηχανία, κλπ. Ειδικότερα καλύπτουν εφαρμογές Μικροηλεκτρονικής, ανάπτυξης-σχεδίασης-εφαρμογής λογισμικού και υλικού σε τεχνολογικές εφαρμογές  επικοινωνιών, βιομηχανίας, ρομποτικής, ιατρικής και εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, όπως και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες εξελίξεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Ειδικότερα, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων προάγει:

 • Την απόκτηση των βασικών γνώσεων και την εξειδίκευση στην επιστήμη των υπολογιστών για την ικανοποίηση των επαγγελματικών προκλήσεων και την προσαρμογή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
 • Την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων του Μηχανικού Υπολογιστικών Συστημάτων που αφορούν την ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς.
 • Την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των φοιτητών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ειδικότητάς τους.
 • Την προετοιμασία των σπουδαστών για επαγγελματική καριέρα στη βιομηχανία, σε εταιρείες πληροφορικής, στην εκπαίδευση, σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα.
 • Τη σχεδίαση, κατασκευή, συντήρηση, και επίβλεψη λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων.
 • Τη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφορίας με οποιαδήποτε μορφή.
 • Την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού συστημάτων με εφαρμογές στην Τηλεματική, Ιατρική και Πολυμέσα.
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.
 • Την εφαρμοσμένη έρευνα των τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο απόφοιτος του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, θα είναι σε θέση να:

 • Έχει την ικανότητα συνδυασμού θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την αντιμετώπιση επαγγελματικών προκλήσεων.
 • Έχει την ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
 • Κατανοεί τη σημασία του επαγγέλματός του, τις κοινωνικές, ηθικές και νομικές προεκτάσεις που έχει η άσκησή του.
 • Μπορεί να αναλύει και αντιμετωπίζει σύνθετα προβλήματα σαν άτομο ή σαν μέλος ομάδας επιστημόνων.
 • Αναπτύσσει κώδικα σε χαμηλού και υψηλού επιπέδου γλώσσες προγραμματισμού.
 • Διακρίνει,  συνθέτει, κατασκευάζει και συντηρεί το λογισμικό και υλικό Υπολογιστικών Συστημάτων, των περιφερειακών τους και των εφαρμογών τους.
 • Δημιουργεί ρομποτικές κατασκευές ή ανακατασκευάζει και υλοποιεί τμήματα αυτών.
 • Συντηρεί και αναβαθμίζει το υλικό και το λογισμικό Υπολογιστικών Συστημάτων.
 • Σχεδιάζει τμήματα συστημάτων ψηφιακών επικοινωνιών και δικτύων και αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες και λογισμικό σχετικό με αυτά.
 • Οργανώνει και διαχειρίζεται έργα εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών αυτών στην ιατρική, εκπαίδευση και βιομηχανία.
 • Συνθέτει, συντάσσει και αξιολογεί μελέτες που αφορούν στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με εφαρμογές τηλεματικής, συστημάτων τηλεπικοινωνιών και δικτύων.
 • Συνθέτει υπάρχουσες επιστημονικές γνώσεις για τη σχεδίαση, εγκατάσταση, προγραμματισμό, επέκταση συστημάτων επικοινωνιών.
 • Διαθέτει λεπτομερή γνώση του αντικειμένου σπουδών του που αφορά το λογισμικό και των εφαρμογών τους σε διάφορους τομείς όπως οι επικοινωνίες, η βιομηχανία, η ιατρική, η εκπαίδευση, σύγχρονα δίκτυα, κλπ.

 

Δεξιότητες Πτυχιούχου

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, αποκτούν τον τίτλο «Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων”. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς:

 • Υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων με ανάπτυξη ή συντήρηση του υλικού (hardware) και του λογισμικού τους (software) σε επίπεδο συστήματος  ή εφαρμογής.
 • Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμό και κατασκευές για την προσαρμογή διαφόρων περιφερειακών μονάδων σε Η/Υ.
 • Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμό, κατασκευή και εκμετάλλευση υπολογιστικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ολοκληρωμένων βιομηχανικών ρομπότ.
 • Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμό και ανάπτυξη δικτύων Η/Υ.
 • Μελέτη και κατασκευή εφαρμογών δικτυακού ή διαδικτυακού περιβάλλοντος για κάθε είδους δραστηριότητα όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλε-ιατρική, τηλε-εκπαίδευση ή τηλε-κατάρτιση.
 • Συντήρηση και λειτουργική διαχείριση δικτύων υπολογιστών και δικτυακών υπηρεσιών.
 • Ανάλυση και κατασκευή ψηφιακών συστημάτων αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας πληροφοριών.
 • Εξομοίωση συστημάτων με τη βοήθεια Η/Υ.
 • Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμό και κατασκευή ειδημόνων συστημάτων για την βιομηχανία, την ιατρική και τη διοίκηση.
 • Σχεδίαση και κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων για περιβαλλοντολογικές ανάγκες.
 • Τεχνική υποστήριξη, συντήρηση συστημάτων Η/Υ και αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων κατασκευαστών συστημάτων με Η/Υ και εταιρειών παραγωγής και διάθεσης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων, δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!