Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Πειραιάς) [714]

Last updated on January 22nd, 2018 at 10:36 am

[714][ΤΕΙ][2,4] Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Πειραιάς)


Last updated on September 10th, 2017 at 09:14 am

Αντίστοιχα Τμήματα

[714][ΤΕΙ][2,4] Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Πειραιάς)
[722][ΤΕΙ][2,4] Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)
[720][ΤΕΙ][2,4] Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και με την εξειδίκευση τους. Σε ορισμένους, όμως, τομείς η επαγγελματική αποκατάσταση συναρτάται με μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη στον τομέα τους σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας όπου υπάρχουν συστήματα αυτοματισμού. Ειδικότερα υπάρχουν 4 βασικές περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται η αυτοματοποίηση: στην παραγωγή και διοχέτευση πρώτων υλών (π.χ. διυλιστήρια πετρελαίου),στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. αυτόματη ρύθμιση τάσης ισχύος), στις τηλεπικοινωνίες (π.χ. σύστημα αυτόματης ρύθμισης συχνότητας), στις ανθρωπιστικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης (π.χ. διδακτικές μηχανές) και της Ιατρικής (π.χ. βηματοδότης καρδιάς), στην ανάπτυξη συστημάτων ρομποτικής κ.ά. , στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.
Μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ή και επιχειρηματίες στους ακόλουθους τομείς:
* Βελτίωση της απόδοσης Βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων (αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, απαλλαγή των ανθρώπων από επικίνδυνες και κοπιαστικές εργασίες)
* Έλεγχος οχημάτων και κυκλοφορίας (Ναυτιλία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, Ασφαλής και άνετη πορεία, αποφυγή ατυχημάτων, μείωση χρόνου διαδρομής, οικονομία ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα)
* Αυτόματα Συστήματα διαχείρισης κτιρίων (Έξυπνα κτίρια, Ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και φωτεινότητας, Εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος συσκευών)
* Ιατρικοί Αυτοματισμοί
* Ποιοτικός Έλεγχος, Συντήρηση Εξοπλισμού και Διασφάλιση Ποιότητας
* Τεχνολογικές Υπηρεσίες (Σύμβούλοι Επιχειρήσεων και Διαχειριστές Έργων)
* Πληροφορικά συστήματα για λήψη αποφάσεων (Πληροφορικά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων για Μάρκετινγκ και Προώθηση Προϊόντων (Data Mining Information Systems for Database Marketing – Data Segmentation – Data Analysis` Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας, Logistics)
* Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων (Security and Access Control Systems)
* Εκπαίδευση, Έρευνα και μεταφορά Τεχνογνωσίας
* Βιομηχανικά Δίκτυα και Δίκτυα Πραγματικού Χρόνου
* Εποπτεία και έλεγχος διαχείρισης φυσικών πόρων (βιολογικοί καθαρισμοί, απόβλητα, επικίνδυνα φορτία, αέριοι ρύποι)

ΑΣΕΠ
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής και διορίζονται σαν εκπαιδευτικοί στην Α/θμια & Β/θμια Εκπαίδευση
Σχολές Κλάδου ΠΕ20

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

Εξάμηνο 1
Μαθηματικά Ι – 1001
Φυσική – 1002
Προγραμματισμός Η/Υ Ι – 1003
Ηλεκτροτεχνία Ι – 1104
Τεχνική Σχεδίαση – 1105
Σήματα Και Συστήματα – 1106
Εξάμηνο 2
Μαθηματικά ΙΙ – 1201
Ψηφιακά Συστήματα Ι – 1202
Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ – 1203
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ – 1204
Ηλεκτρονικά Συστήματα – 1205
Εξάμηνο 3
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – 1301
Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙΙ – 1302
Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ – 1303
Σ.Α.Ε. Ι – 1304
Ηλεκτρικές Μηχανές – 1407
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις – 1306
Εξάμηνο 4
Σ.Α.Ε. ΙΙ – 1401
Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Μετρήσεις – 1402
Ηλεκτρονικά Ισχύος – 1408
Δίκτυα Υπολογιστών – 1604
Δομή & Λειτουργία Μ/Υ – 1404
CAD/CAM – 1405
Εξάμηνο 5
Ελεγχος Κίνησης – 1501
Υδραυλικά & Πνευματικά Σ.Α.Ε. – 1502
Συστήματα Συλλογής Δεδομένων – 1503
Αρχές Τηλεπικοινωνιών – 1601
Προχωρημένα Θέματα Σ.Α.Ε. – 1716
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος – 1606
Εξάμηνο 6
Ρομποτική – 1602
Βιομηχανικοί Ελεγκτές – 1603
Υπολογιστική Νοημοσύνη – 1608
Μηχατρονική – 1605
Ψηφιακός Έλεγχος – 1504

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!