Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα) [722]

[722][ΤΕΙ][2,4] Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)


Last updated on September 10th, 2017 at 09:14 am

Αντίστοιχα Τμήματα

[714][ΤΕΙ][2,4] Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Πειραιάς)
[722][ΤΕΙ][2,4] Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)
[720][ΤΕΙ][2,4] Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και με την εξειδίκευση τους. Σε ορισμένους, όμως, τομείς η επαγγελματική αποκατάσταση συναρτάται με μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη στον τομέα τους σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας όπου υπάρχουν συστήματα αυτοματισμού. Ειδικότερα υπάρχουν 4 βασικές περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται η αυτοματοποίηση: στην παραγωγή και διοχέτευση πρώτων υλών (π.χ. διυλιστήρια πετρελαίου),στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. αυτόματη ρύθμιση τάσης ισχύος), στις τηλεπικοινωνίες (π.χ. σύστημα αυτόματης ρύθμισης συχνότητας), στις ανθρωπιστικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης (π.χ. διδακτικές μηχανές) και της Ιατρικής (π.χ. βηματοδότης καρδιάς), στην ανάπτυξη συστημάτων ρομποτικής κ.ά. , στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.
Μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ή και επιχειρηματίες στους ακόλουθους τομείς:
* Βελτίωση της απόδοσης Βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων (αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, απαλλαγή των ανθρώπων από επικίνδυνες και κοπιαστικές εργασίες)
* Έλεγχος οχημάτων και κυκλοφορίας (Ναυτιλία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, Ασφαλής και άνετη πορεία, αποφυγή ατυχημάτων, μείωση χρόνου διαδρομής, οικονομία ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα)
* Αυτόματα Συστήματα διαχείρισης κτιρίων (Έξυπνα κτίρια, Ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και φωτεινότητας, Εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος συσκευών)
* Ιατρικοί Αυτοματισμοί
* Ποιοτικός Έλεγχος, Συντήρηση Εξοπλισμού και Διασφάλιση Ποιότητας
* Τεχνολογικές Υπηρεσίες (Σύμβούλοι Επιχειρήσεων και Διαχειριστές Έργων)
* Πληροφορικά συστήματα για λήψη αποφάσεων (Πληροφορικά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων για Μάρκετινγκ και Προώθηση Προϊόντων (Data Mining Information Systems for Database Marketing – Data Segmentation – Data Analysis` Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας, Logistics)
* Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων (Security and Access Control Systems)
* Εκπαίδευση, Έρευνα και μεταφορά Τεχνογνωσίας
* Βιομηχανικά Δίκτυα και Δίκτυα Πραγματικού Χρόνου
* Εποπτεία και έλεγχος διαχείρισης φυσικών πόρων (βιολογικοί καθαρισμοί, απόβλητα, επικίνδυνα φορτία, αέριοι ρύποι)

ΑΣΕΠ
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής και διορίζονται σαν εκπαιδευτικοί στην Α/θμια & Β/θμια Εκπαίδευση
Σχολές Κλάδου ΠΕ20

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=37
1 εξ -Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός
1 εξ -Διοίκηση Επιχειρήσεων
1 εξ -Δομημένος Προγραμματισμός Η/Υ
1 εξ -Επιστήμη και Άνθρωπος
1 εξ -Σχεδίαση Συνδιαστικών Λογικών Συστημάτων
1 εξ -Φυσική
2 εξ -Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Η/Υ
2 εξ -Γραμμική Άλγεβρα
2 εξ -Ηλεκτρικά Κυκλώματα
2 εξ -Σήματα και Συστήματα
2 εξ -Σχεδίαση Ακολουθιακών Λογικών Συστημάτων
3 εξ -Αρχιτεκτονική και Δίκτυα Η/Υ
3 εξ -Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική
3 εξ -Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
3 εξ -Ηλεκτρικές Μετρήσεις
3 εξ -Ποιοτικός Έλεγχος
3 εξ -Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
4 εξ -Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα
4 εξ -Αυτοματισμοί με PLC και Μικροελεγκτές
4 εξ -Σχεδίαση και κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με χρήση Υπολογιστή
4 εξ -Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
4 εξ -Ψηφιακός Έλεγχος
5 εξ -Βέλτιστος Έλεγχος
5 εξ -Βιομηχανικός Έλεγχος
5 εξ -Δομές και Βάσεις Δεδομένων
5 εξ -Έλεγχος Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
5 εξ -Συστήματα Συλλογής Δεδομένων
5 εξ -Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
6 εξ -Εισαγωγή στη Ρομποτική
6 εξ -Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών
6 εξ -Έλεγχος Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων
6 εξ -Επιχειρηματικότητα στον Αυτοματισμό
7 εξ -Ανάλυση και Σχεδιασμός Τεχνοοικονομικών Συστημάτων
7 εξ -Ευφυής Έλεγχος
7 εξ -Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου
7 εξ -Μηχατρονική
7 εξ -Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή ( CAD ) & Δίκτυα Παραγωγής (CAM )

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!