Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο) [725]

[725][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο)



ΜΑΘΗΜΑΤΑ=57
0 εξ -Αμφίδρομη Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση (Θ)
0 εξ -Αναγνώριση Προτύπων (Θ)
0 εξ -Ανάλυση Λογισμικού (Θ)
0 εξ -Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων (Θ)
0 εξ -Αντικ. Προγρ/σμός ΙΙ Σχεδ. & Ανάλ. Αλγορίθμων
0 εξ -Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ (Θ)
0 εξ -Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης (Θ)
0 εξ -Αρχιτεκτονική με FPGAs (Θ)
0 εξ -Ασύρματα Δίκτυα (Θ)
0 εξ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Θ)
0 εξ -Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί και Πληροφοριακά Δίκτυα (Θ)
0 εξ -Γραφική (Θ)
0 εξ -Διαχείρηση Έργων Πληροφορικής (Θ)
0 εξ -ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (Θ)
0 εξ -ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)
0 εξ -Επεξεργασία Ήχου Φωνής (Θ)
0 εξ -Κατανεμημένα Συστήματα (Θ)
0 εξ -Κατανεμημένες Διαδικτυακές Εφαρμογές (Θ)
0 εξ -ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)
0 εξ -Μικροϋπολογιστές (Θ)
0 εξ -Οπτικές Επικοινωνίες (Θ)
0 εξ -Παράλληλη Επεξεργασία (Θ)
0 εξ -Πολυμεσικές Εφαρμογές στην Υγεία (Θ)
0 εξ -Προγραμματισμός Δικτύων (Θ)
0 εξ -Ρομποτική (Θ)
0 εξ -Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Θ)
0 εξ -Τεχνητή Νοημοσύνη – Έμπειρα Συστήματα (Θ)
0 εξ -Τηλεϊατρική (Θ)
0 εξ -ΨΗΦ. ΕΠΕΞ.ΕΙΚΟΝΑΣ (Θ)
1 εξ -ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (Θ)
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Θ)
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ (Θ)
1 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Θ)
2 εξ -ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
2 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Θ)
2 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ)
2 εξ -ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ)
3 εξ -ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3 εξ -ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (Θ)
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (Θ)
3 εξ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ)
3 εξ -Παιδαγωγικά (Θ)
3 εξ -ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)
4 εξ -Αντικειμενοστραφής Προγ/σμός (Θ)
4 εξ -Δίκτυα Δεδομένων (Θ)
4 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Θ)
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Θ)
5 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Θ)
5 εξ -Διδασκαλία της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση
5 εξ -Δίκτυα Υπολογιστών (Θ)
5 εξ -Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Θ)
6 εξ -Επικοινωνιακά Δίκτυα Ενοποιημένων Υπηρεσιών (Θ)
6 εξ -Θέματα Προγραμματισμού Διαδικτύου (Θ)
6 εξ -Οικονομική των Επιχειρήσεων
7 εξ -Marketing και Επιχειρηματικότητα

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com