Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος) [736]

[736][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος)ΜΑΘΗΜΑΤΑ=46
0 εξ -ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ (Θ+Ε)
0 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (Θ+E)
0 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (Θ+E)
0 εξ -ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Θ+E)
0 εξ -ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ+E)
0 εξ -ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (Θ+E)
0 εξ -ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (Θ+E)
0 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Θ+E)
0 εξ -ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (Θ+E)
0 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ (Θ+Ε)
1 εξ -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C (Θ+E)
1 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
1 εξ -ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Θ+E)
1 εξ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ Ι)
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ Ι
2 εξ -ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Θ+E)
2 εξ -ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (Θ+E)
2 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
2 εξ -ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2 εξ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ)
2 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
3 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
3 εξ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ JAVA (Θ+E)
3 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
3 εξ -ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
3 εξ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ+E)
3 εξ -ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι
4 εξ -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Θ+E)
4 εξ -ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Θ+E)
4 εξ -ΔΙΚΤΥΑ Ι (Θ+E)
4 εξ -ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΩΝ
4 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Θ+E)
5 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ (Θ+E)
5 εξ -ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΝΗΣ (Θ+E)
5 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Θ+E)
6 εξ -ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ+Ε)
6 εξ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Θ+Ε)
6 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Θ+Ε)
6 εξ -ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Θ+Ε)
7 εξ -ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
7 εξ -ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com