Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης, και Σχεδιασμού Αντικειμένων (750)

Το Τμήμα ΕΑΔΣΑ τον Σεπτέμβριο 2017 θα δεχτεί νέους σπουδαστές, ενώ από τον Νοέμβριο 2017 θα δεχτεί ως σπουδαστές πτυχιούχους άλλων Σχολών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.
Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (ΕΑΔΣΑ) της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών είναι το νεότερο Τμήμα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Το Τμήμα Ε.Α.Δ.Σ.Α όπως και η Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ιδρύθηκαν τον Μάρτιο 2009, και οι πρώτοι σπουδαστές εισήχθησαν τον Σεπτέμβριο του 2009. Η Σχολή Γ.Τ.Κ.Σ. καταργήθηκε το 2013, ενώ το Τμήμα ΕΑΔΣΑ συνεχίζει την λειτουργία του μέχρι σήμερα. Τον Νοέμβριο 2013 έγινε η ανακήρυξη των πρώτων πτυχιούχων του Τμήματος ΕΑΔΣΑ από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Τμήμα ΕΑΔΣΑ επανεντάσσεται στο μηχανογραφικό σύστημα εισαγωγής φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τον Μάρτιο 2017 και τον Σεπτέμβριο 2017 θα δεχτεί νέους σπουδαστές, ενώ από τον Νοέμβριο 2017 θα δεχτεί ως σπουδαστές πτυχιούχους άλλων Σχολών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.

Το Τμήμα ΕΑΔΣΑ είναι το μοναδικό ανάλογο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Βόρειο Ελλάδα, ενώ υπάρχει άλλο ένα αντίστοιχο Τμήμα στο ΤΕΙ Αθήνας. Είναι ένα Τμήμα με υψηλό επίπεδο επιστημονικής μόρφωσης. Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας το Τμήμα είχε υψηλή βάση εισαγωγής από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ειδικότερα την υψηλότερη βάση εισαγωγής από όλα τα άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας. Αυτό δείχνει την απήχηση, αλλά και την ζήτηση του Τμήματος ΕΑΔΣΑ του ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας στην ευρύτερη μαθητική κοινότητα της Ελλάδος.

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΙ Σερρών μέχρι το 2013) ιδρύθηκε πριν από 35 χρόνια ως Σχολή ΚΑΤΕΕ και το 1984 εξελίχθηκε στην σημερινή του μορφή ως Τριτοβάθμιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Μέχρι το 2009 το ΤΕΙ είχε 2 Σχολές με 6 Τμήματα. Μετά την ίδρυση της Σχολής Γ.Τ.Κ.Σ και του Τμήματος ΕΑΔΣΑ το 2009 το ΤΕΙ είχε συνολικά 3 Σχολές και 7 Τμήματα προπτυχιακών σπουδών.

Σήμερα, μετά την αναδιάταξη του ακαδημαικού χάρτη τον Ιούνιο του 2013, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει 2 Σχολές (ΣΤΕΦ και ΣΔΟ) με 7 Τμήματα και 1 Τμήμα (ΕΑΔΣΑ).

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει συνολικά σήμερα περισσότερους από 13.000 σπουδαστές σε τρεις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη).

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος ΕΑΔΣΑ βρίσκονται συγκεντρωμένες στην έδρα του ΤΕΙ στην πόλη των Σερρών, σε ανεξάρτητο campus στα νοτιοανατολικά της πόλης, όπου υπάρχουν το κτίριο διοίκησης, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, συνεδριακό κέντρο, ανοικτό θέατρο και Λέσχη (σίτιση) των σπουδαστών.

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!