Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος) [751]

[751][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)

Μετά το δεύτερο έτος (5ο εξάμηνο) το τμήμα προσφέρει 3 κατευθύνσεις:
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΜΑΘΗΜΑΤΑ=42
1 εξ -Δομημένος Προγραμματισμός (Ε)
1 εξ -Εισαγωγή στην Πληροφορική-Αρχιτεκτονική Η/Υ (Θ)
1 εξ -Μαθημ/κός Λογισμός για Επιχ/σεις και Οικονομία (Θ)
1 εξ -Μικροοικονομική (Θ)
1 εξ -Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Θ)
1 εξ -Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (Θ)
2 εξ -Δομές Δεδομένων και Οργάνωση Αρχείων (Θ)
2 εξ -Λειτουργικά Συστήματα – Τεχνολογία Λογισμικού (Θ)
2 εξ -Μακροοικονομική (Θ)
2 εξ -Στατιστική για Επιχειρήσεις Ι (Θ)
2 εξ -Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Θ)
3 εξ -Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (Θ)
3 εξ -Διοικητική Λογιστική (Θ)
3 εξ -Στατιστική για Επιχειρήσεις ΙΙ (Θ)
3 εξ -Συστήματα Πληροφοριών στη Διοίκηση (Θ)
3 εξ -Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Θ)
4 εξ -Βάσεις Δεδομένων και Συστήματα Διαχείρισης τους (Θ)
4 εξ -Δίκτυα Η/Υ και Διανομή περιεχομένου στο Διαδίκτυο (Θ)
4 εξ -Επιχειρησιακή Έρευνα – Μοντέλα Υποστ. Αποφάσεων (Θ)
4 εξ -Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Θ)
4 εξ -Πρότυπο Κόστος-Επιχ. Σχεδ. Ι και Διαχείριση Εργων (Θ)
4 εξ -Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (Θ)
5 εξ -Marketing (Θ)
5 εξ -Ανάλυση Ανάπτυξη και Διαχείριση Πληρ. Συστημ. (Θ)
5 εξ -Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Θ)
5 εξ -Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών (Θ)
5 εξ -Προγραμματισμός Διαδικτύου και Επικ. Ανθρ.-Υπολ. (Θ)
6 εξ -Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (Θ)
6 εξ -Διδακτική Πληροφορικής (Θ)
6 εξ -Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Θ)
6 εξ -Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Ηλεκτρ. Συναλλαγών (Θ)
6 εξ -Επιχειρησιακός Σχεδ. ΙΙ και Στρατ. Μάνατζμεντ (Θ)
6 εξ -Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Πολυμέσα (Θ)
6 εξ -Κατανεμημένα Συστ. και Καταν. Βάσεις Δεδομένων (Θ)
6 εξ -Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Θ)
7 εξ -Logistics (Οικονομική των Μεταφορών) (Θ)
7 εξ -Αγγλική Ορολογία (Θ)
7 εξ -Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Θ)
7 εξ -Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Θ)
7 εξ -Μεθοδολογία Έρευνας κ Έρευνα Αγοράς (Θ)
7 εξ -Σεμινάριο Τελειοφοίτων (Ε)
7 εξ -Τεχνολογία Επικοιν. και Ασφ. Ηλετρ. Συναλλαγών (Θ)

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!