Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΠΥΡΓΟΣ) [756]

[756][ΤΕΙ][5] Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΠΥΡΓΟΣ)

Το Τμήμα Δίοικησης, Οικονομίας, Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων δημιουργήθηκε το 2013 και αποτελεί τη μετεξέλιξη από το προηγούμενο τμήμα της Μουσειολογίας- το οποίο περιλήφθηκε σε μια από τις τρεις κατευθύνσεις του- και έχει ως έδρα τον Πύργο Ηλείας.

Το Τμήμα Δίοικησης, Οικονομίας, Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (στα αγγλικά (Department of Management, Economics, Communication of Cultural and Hospitality Units) προσφέρει προπτυχιακή εκπαίδευση στη διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών και Τουριστικών Μονάδων.

Το τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας, Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων της διαχείρισης πολιτιστικών και τουριστικών μονάδων μέσω της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στους σπουδαστές άρτια εκπαίδευση, ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τους επαγγελματικούς και προσωπικούς τους στόχους, με ευρείς γνωστικούς ορίζοντες και σημαντική πρακτική εμπειρία, αποκτηθείσα εντός των κόλπων του ιδρύματος και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος καλύπτει τη Διοίκηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Τουριστικών Μονάδων, με επιμέρους ειδικότητες τον Πολιτισμό (Μουσειολογία), τις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας και την Επικοινωνία) .

Σε προπτυχιακό επίπεδο, παρέχει το πτυχίο της Διοίκησης, Οικονομίας, Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές του να επιλέξουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις που είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα σπουδών του:

1.Κατεύθυνση Διοίκησης Πολιτιστικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
2.Κατεύθυνση Μουσειολογίας
3.Κατεύθυνση Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να αποτελέσουν επαγγελματίες καταρτισμένους, διορατικούς και δραστήριους οι οποίοι θα ανταποκριθούν γόνιμα στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του Τουριστικού και Πολιτιστικού γίγνεσθαι. Έτσι, θα είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σχετικές με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος: τη Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, τη Μουσειολογία, καθώς και την Επικοινωνία των Πολιτιστικών Μονάδων.

Το Τμήμα είναι στελεχωμένο με μόνιμους καθηγητές και έκτακτους διδάσκοντες για την κάλυψη των μαθημάτων υποδομής, αλλά και των κατευθύνσεων.

Βασικό πλεονέκτημα του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων αποτελεί το γεγονός ότι παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου, απόλυτα εναρμονισμένες με τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης της διαχείρισης χώρων πολιτισμού και φιλοξενίας, χρησιμοποιώντας σύγχρονές υποδομές και εκπαιδευτικές μεθόδους υποστηριζόμενες από αναγνωρισμένους νέους επιστήμονες. Οι απόφοιτοι του τμήματος ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της πολιτιστικής και τουριστικής βιομηχανίας εγχώριας και διεθνούς, προσφέροντας τους τη δυνατότητα μιας δυναμικής επαγγελματικής πορείας.

Ιστοσελίδα: http://www.doeptm.teiwest.gr/

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!