Διοίκησης Επιχειρήσεων -Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”,
“ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”. Απαραίτητη προϋπόθεση η βάση 10 στην Ξένη Γλώσσα

Αντίστοιχα Τμήματα
-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΕΝ απαιτεί Ξένη Γλώσσα )
Σκοπός
Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει σαν στόχο την επιστημονική κατάρτιση στελεχών που θα απασχοληθούν σε τουριστικές επιχειρήσεις και στον ευρύτερο χώρο των δραστηριοτήτων τους όπως ξενοδοχεία, κάμπιγκ, μέσα μεταφορών (αεροπορικές εταιρίες, κρουαζιερόπλοια κλπ), υπηρεσίες Ε.Ο.Τ., μελετητικά γραφεία και κέντρα πληροφόρησης. Διαθέτει ειδικούς, τεχνολογία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για οικονομοτεχνικές μελέτες, την ανάληψη ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών, καθώς και την οργάνωση και την υποστήριξη εκδηλώσεων κάθε μορφής όπως συνέδρια, δεξιώσεις κ.λ.π.
Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών
Η διάρκεια των σπουδών είναι τετραετής. Τα πρώτα τρεισήμισι (3,5) χρόνια, αφορούν θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση ενώ το τελευταίο εξάμηνο αφορά πρακτική άσκηση των φοιτητών σε διάφορες τουριστικές μονάδες στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό.
Επαγγελματικά δικαιώματα
Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 514 (Υπογραφή: Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 1989), τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ορίζονται ως εξής:
Άρθρο 1 – Επαγγελματικά δικαιώματα
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
2.1. Καθορισμό του επιχειρησιακού χώρου.
2.2. Προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
2.3. Ανάλυση προβλημάτων ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο.
2.4. Πρόταση συστημάτων αμοιβής εργασίας και συμμετοχής των εργαζομένων στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης σε συνδυασμό σε προβλήματα παραγωγικότητας.
2.5. Πρόταση διαδικασιών στελέχωσης της επιχείρησης με ανθρώπινο δυναμικό.
2.6. Ανάλυση παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής.
2.7. Ανάλυση προβλημάτων χρηματοδοτικής Διοίκησης της Επιχείρησης.
3. Οι πτυχιούχοι του τμήματος εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους.
4. Οι πτυχιούχοι του τμήματος, απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα ειδικότητάς τους.
5. Οι πτυχιούχοι του τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματος ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες:
Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.
Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού.
Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.
Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών.
Τήρηση λογαριασμών πελατών.
Δημόσιες σχέσεις.
Εποπτεία ορόφων.
Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.
Έρευνα αγοράς-πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π.), μπαρ, κέντρων διασκεδάσεως και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α.
Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος, επίσης ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες όταν αυτές αφορούν τμήματα επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.
Παροχή τουριστικών πληροφοριών.
Έκδοση εισιτηρίων.
Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.
Σχεδιασμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος, ασκούν τις δραστηριότητες των έξι παραπάνω άρθρων και όταν αφορούν τουριστικά, ταξιδιωτικά τμήματα καθώς και τμήματα αεροπορικών, ναυτιλιακών και σιδηροδρομικών εταιρειών.
Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακής επιχείρησης.
Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.
Παροχή υπηρεσιών στη Δ/νση Επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ. και άλλες διοικητικές και επιτελικές Διευθύνσεις τους.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας στους τομείς της ειδικότητάς τους.
Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. Με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!