Ναυπηγός [229]

[229][ΑΕΙ][2] Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Οδηγός σπουδών

Σπουδές στη Σχολή ΝΜΜ

Προπτυχιακές σπουδές

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα: Το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών διακρίνονται σε υποχρεωτικά, σε επιλεγόμενα και σε προπτυχιακής ειδίκευσης, ενώ κατανέμονται σε εννέα (9) εξάμηνα. Το δέκατο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην πρακτική εξάσκηση και στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στο επιστημονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης, πεδίο που αναφέρεται σε τρεις επιμέρους επιστημονικές περιοχές, την Ναυτική Τεχνολογία, τη Θαλάσσια και Παράκτια Τεχνολογία και τη Θαλάσσια Επιστήμη.

Το Επάγγελμα του Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού

Επαγγελματικά, ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός έχει τις εξής δυνατότητες απασχόλησης στην Ελλάδα, αλλά και στο Εξωτερικό, γενικότερα.
Ναυπηγεία: μελετητής, επιβλέπων νέων κατασκευών ή επισκευών.
Ναυπηγικά γραφεία (μόνος του ή με συνεργάτες): μελετητής, επιβλέπων, πραγματογνώμων, αξιώσεις (claims), εκτιμήσεις.
Δημόσιος τομέας: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (κυρίως Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, Λιμενικό Σώμα, Εκπαίδευση), Πολεμικό Ναυτικό, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εταιρείες (π.χ. Δ.Ε.Η.).
Ναυτιλιακές εταιρείες: υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, επιβλέπων  νέων κατασκευών ή επισκευών, αξιώσεις (claims), εκτιμήσεις.
Νηογνώμονες: Τμήματα έγκρισης μελετών και σχεδίων, επιθεωρήσεις κ.λπ.
Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: ΑΕΙ (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και ΤΕΙ.
Δραστηριότητες στο Εξωτερικό: Κάθε χρόνο, ένας μικρός αριθμός αποφοίτων της Σχολής ταξιδεύει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, στις περισσότερες περιπτώσεις ως υπότροφοι. Στη συνέχεια συνεχίζουν τη σταδιοδρομία τους, είτε ως επαγγελματίες μηχανικοί ή σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια, η τάση αυτή έχει μειωθεί κάπως, δεδομένου ότι είναι τώρα δυνατό για τη Σχολή να
απορροφήσει ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (διδακτορικές διατριβές).
Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες.
Εταιρείες του Ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα: Π.χ. εταιρείες εμπορίας μηχανημάτων και συστημάτων εξοπλισμού πλοίων. Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε ναυτιλιακές εταιρείες, ναυπηγεία και ναυπηγικά γραφεία
Βιομηχανία: ως Μηχανολόγος Μηχανικός.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!