Εφαρμογές για Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (sep4u.gr)

1) Παρουσιάσεις τμημάτων (video, pdf, html) link
2) Παρουσιάσεις Επαγγελμάτων (video, Μονογραφίες) link
3) Μαθήματα για όλα τα Τμήματα του Μηχανογραφικού link
4) Αναλυτικές Πληροφορίες για όλα τα Τμήματα link
5) Αξιολογήσεις Παν/ΤΕΙ της ΑΔΙΠ link
6) Sites Ιδρύματων, ΔΑΣΤΑ, Γρ. Διασύνδεσης, ΜΟΔΙΠ, eclass link
7) Τα sites των Τμημάτων ανά Εκπ. Ίδρυμα link
8) Ειδικά Μαθήματα link
9) ΓΕΛ-Υπ. Μορίων link
10) ΓΕΛ- Βάσεις- Εισακτέοι-Προτιμήσεις-Πληροφορίες link
11) ΓΕΛ Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές link
12) ΓΕΛ Τμήματα του Μηχανογραφικού 2018 ανά Πεδίο και ανά Κατηγορία link
13) ΓΕΛ Κοινές Σχολές σε δύο ή περισσότερα Επ. Πεδία link
14) ΓΕΛ Κοινές Σχολές σε δύο Επ. Πεδία link
15) ΓΕΛ Τμήματα ανά Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ link
16) ΓΕΛ Σύγκριση Βάσεων link
17) ΕΠΑΛ Υπολογισμός Μορίων για τους Υποψηφίους link
18) ΕΠΑΛ Τμήματα του Μηχανογραφικού 2018 ανά Τομέα/Κατ link
19) ΕΠΑΛ Δυναμικό Μηχανογραφικό link
20) Βάσεις Μετεγγραφών 2015, 2016 & 2017 link
21) Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2000-2018 link
21) ΕΠΑΛ Βάσεις & Εισακτέοι ανά Ίδρυμα link
22) Δείκτης Μάζας Σώματος (Υπολογισμός ) link
23) Υπολογισμός ελάχιστων μορίων Αθλητών με διακρίσεις link
24) Νομοθεσία link
25) Μηχανογραφικό Κύπρου link
26) Μεταπτυχιακά link