Εφαρμογές για Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (sep4u.gr)

1) Παρουσιάσεις τμημάτων (video, pdf, html) link
2) Παρουσιάσεις Επαγγελμάτων (video, Μονογραφίες) link
3) Μαθήματα για όλα τα Τμήματα του Μηχανογραφικού link
4) Αναλυτικές Πληροφορίες για όλα τα Τμήματα link
5) Αξιολογήσεις Παν/ΤΕΙ της ΑΔΙΠ link
6) sites Ιδρύματων, ΔΑΣΤΑ, Γρ. Διασυνδέσης, ΜΟΔΙΠ, eclass link
7) sites Τμημάτων του Μηχανογραφικού link
8) Ειδικά Μαθήματα link
9) ΓΕΛ-Υπ. Μορίων link
10) ΓΕΛ- Βάσεις- Εισακτέοι-Προτιμήσεις-Πληροφορίες link
11) ΓΕΛ- Βάσεις-Πληροφορίες Drop and Drag link
12) Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές link
13) Τμήματα του Μηχανογραφικού 2018 ανά Πεδίο και ανά Κατηγορία link
14) Κοινές Σχολές σε δύο ή περισσότερα Επ. Πεδία link
15) Κοινές Σχολές σε δύο Επ. Πεδία link
16) Τμήματα ανά Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ link
17) Σύγκριση Βάσεων link
18) ΕΠΑΛ Υπολογισμός Μορίων για τους Υποψηφίους link
19) ΕΠΑΛ Δυναμικό Μηχανογραφικό link
20) Βάσεις Μετεγγραφών 2015, 2016 & 2017 link
21) Δείκτης Μάζας Σώματος (Υπολογισμός ) link
22) Υπολογισμός ελάχιστων μορίων Αθλητών με διακρίσεις link
23) Νομοθεσία link
24) Μηχανογραφικό Κύπρου link
25) Μεταπτυχιακά link