Μηχανογραφικό 2018 με βάσεις (copyright Καλοδήμος Δ / sep4u.gr )


ΚΩΔΤΜΗΜΑΠεδίαΒάση 2018ΕΚΠΑΚατ.ΙδρυμαΠόλη
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)119708ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)120039ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)213892ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)212472ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)3,410805ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)3,413719ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)1,2,3,414273ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
639ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)313689ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
614ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)1,413461ΑΣΤΕΑΣΤΕΑΣΤΕΑΓ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ
613ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)1,412988ΑΣΤΕΑΣΤΕΑΣΤΕΡΟΔΟΣ
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)2,314058ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ1,2,418123ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΣΤΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
872Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί)1,2,417518ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΣΤΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
851ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)318172ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)110862ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
668ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)112230ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
528ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ)25919ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑ
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)219334ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)214424ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)218102ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)213111ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)211537ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)215812ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)212773ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 1,2,416695ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΣΤΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,415216ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)111215ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
678ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)315346ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)2,318051ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)2,317586ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,317889ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)2,317587ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)2,317050ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)2,412739ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)2,317085ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)2,317222ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
131ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)110900ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
133ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)16834ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
135ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)110424ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
137ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)111310ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)210154ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)2,47721ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)211560ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)29433ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)211833ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,316162ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)2,312284ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)2,314668ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
186ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)111149ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
674ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,49296ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
212ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)2,39925ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,312382ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
550ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)2,39420ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑ
553ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)2,39358ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
551ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)2,39207ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)1,415117ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
679ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)313334ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)116799ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
719ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)315433ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
747ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)313865ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
628ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)312817ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΣΗΤΕΙΑ
271ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)2,310526ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)1,410569ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
580ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)45787ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
150ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)413159ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
161ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)412738ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
179ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)1,418141ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
355ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)1,418578ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
602ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηγουμενίτσα) - Διοίκηση Επιχειρήσεων45577ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
751ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αγ. Νικόλαος)46914ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΓ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ
669ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)411645ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
734ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γρεβενά) - Διοίκηση Επιχειρήσεων45460ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΓΡΕΒΕΝΑ
770ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γρεβενά)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 44064ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΓΡΕΒΕΝΑ
610ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηγουμενίτσα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 43034ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
593ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηράκλειο) - Διοίκηση Επιχειρήσεων48952ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
611ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηράκλειο)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 47093ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
777ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Θεσσαλονίκη) - Διοίκηση Επιχειρήσεων410363ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
605ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Θεσσαλονίκη)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας410367ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
587ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Καβάλα)46264ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
596ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοζάνη)45823ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
591ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Λάρισα) - Διοίκηση Επιχειρήσεων48478ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
609ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Λάρισα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 47470ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
764ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Λευκάδα) - Διοίκηση Επιχειρήσεων45758ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΛΕΥΚΑΔΑ
771ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Λευκάδα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας43072ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΛΕΥΚΑΔΑ
765ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μεσολόγγι)46436ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
352ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)411165ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
766ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πάτρα)49436ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
595ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σέρρες)47262ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
320ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)410005ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
346ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)48344ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
594ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Καλαμάτα) - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας46206ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
584ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Καλαμάτα)-Τοπικής Αυτοδιοίκησης45754ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
740ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 47702ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΘΗΒΑ
549ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)46412ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΚΑΤΕΡΙΝΗ
670ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)411307ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
755Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΑΜΦΙΣΣΑ)45358ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΑΜΦΙΣΣΑ
756Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΠΥΡΓΟΣ)45285ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΥΡΓΟΣ
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)417300ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)1,2,3,415340ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)116711ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
497ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ29046ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
507ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ28669ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
477ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ29555ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
776ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ28863ΑΣΠΑΙΤΕΑΣΠΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)111900ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)117426ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)116719ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)317622ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)2,314352ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
684ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,315313ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)29108ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)2,311770ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΣ
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)2,316631ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)29794ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)2,414024ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)1,2,3,417924ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,417588ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1,2,3,415352ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)1,2,3,415825ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΣΕΡΡΕΣ
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)1,2,3,416372ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΑ
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)2,315682ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΝΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
685ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,313662ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,414674ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)1,2,3,413618ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)1,2,3,412275ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)2,310550ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)1,2,3,411932ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣ
680ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)316473ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
675ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,49889ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
750ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)2,46112ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
801ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ215990ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
806ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ217250ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
335ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,414874ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
246ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)215748ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
387ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,411629ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)218240ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
220ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)216329ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)217824ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)215504ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
331ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)215715ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)216742ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
491ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)26795ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
493ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ)26329ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
495ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)26536ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
489ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)27039ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
487ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)27689ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
499ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)27342ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
505ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,49598ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
705ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ)2,47479ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑ
709ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)2,47123ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)113074ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)110955ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΝΑΥΠΛΙΟ
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)111100ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,414105ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)110675ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)110536ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ110444ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
384Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ)113682ΑΣΚΤΠΑΝΑΣΚΤΑΘΗΝΑ
295ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)319029ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
302ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)318451ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
304ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)318519ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
297ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)318808ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
301ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)318597ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
300ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)318564ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
299ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)318710ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
831ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ318915ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
623ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)314986ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
625ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)314158ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
821ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ217393ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
826ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)218529ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)110891ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)111268ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)116231ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)115853ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)112707ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)112359ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)111453ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
173ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ1,2,3,413841ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)111868ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)114058ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
182ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)15359ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
139ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)15350ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,413847ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)114867ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)111047ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ113219ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
373ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ113140ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
671ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)116284ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)113307ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
641ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)114698ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)110748ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)113019ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)114553ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)115722ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)111689ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)113085ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
307ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)318094ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
308ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)317829ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
841ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ318526ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
696ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)1,2,3,410359ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑ
731ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Καλαμάτα)48203ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
347ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)415854ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
672ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)411860ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
772Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)48209ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
561ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Θεσ/νίκη)410525ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
337ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)414730ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
569ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Καβάλα)46811ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
773ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Κοζάνη)45969ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
565ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Λάρισα)48611ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
774ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Μεσολόγγι)46929ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
775ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Πρέβεζα)46134ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑ
575ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Σέρρες)47614ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
577ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Χαλκίδα)49238ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
620ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)314654ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΑ
663ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)314137ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
618ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)315006ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
243ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)215152ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
245ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)214620ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
249ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)212050ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
247ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)212260ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
252ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)210088ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
251ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ211413ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
248ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ210201ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
681ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)315490ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
657ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)314571ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
662ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)312956ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
314ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)413772ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)110848ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣ
720ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,410807ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
722ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)2,48598ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
388ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,314930ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
389ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,410091ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)211629ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
340ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)213501ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)214715ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)214982ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
644ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ)2,45751ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)2,49766ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)29034ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)2,412697ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
230ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)2,413442ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
778ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)29546ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)29561ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)210440ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
514ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ25766ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
721ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ25677ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
344ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)29467ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
371ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)211601ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
390ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)2,413204ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
710ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΡΤΑ)2,47332ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑ
725ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)2,49199ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
712ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,411928ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
724ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ)2,48409ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
735ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)2,47349ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
506ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ)2,48772ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑ
723ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)2,48739ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
736ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)2,47987ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
727ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)2,49292ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
529ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ)2,47484ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
238ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)2,49384ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΡΟΣ
737ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)28586ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
513ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ26279ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
471ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ26438ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
391ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)29768ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
532ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)26585ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)210913ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
228ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)29914ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)216952ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)218033ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
392ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)213324ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)216520ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)217463ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)215466ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
592ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ26013ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ26320ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
767ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)27631ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
467ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)27757ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
465ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)28703ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
475ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ)27555ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
479ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)27880ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
516ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)28721ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
880ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ216881ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
879ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ216720ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
878ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ216056ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
864ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)214956ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
862ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ214541ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
863ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ215450ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
290ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)2,317522ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,417028ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)1,2,3,413454ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,415095ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)1,2,3,412000ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
393ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)213234ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)217784ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
811ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ217652ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
816ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ217728ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
157ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)415493ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
180ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)411080ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)118219ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)117965ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)117465ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
306ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)317011ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
682ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)315462ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
744ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)311541ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
653ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)312264ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
647ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)313899ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
654ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)312573ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΑ
652ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)312316ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑ
651ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)312428ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
649ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)313294ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
190ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)314716ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
385ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)117317ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
303ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)318382ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
305ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)318344ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
836ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ318694ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
144ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)410958ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)415066ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)413382ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
612ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ)410242ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
152ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)411897ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
867Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης418215ΣΣΕΣΤΡΣΣΕΘΕΣ/ΝΙΚΗ
309ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)412796ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
350ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)411840ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
311ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)412686ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)413887ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)411356ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
97ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)411052ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)411679ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
321ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)410891ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
361ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)410648ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
752ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ)2,310946ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑ
742ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)312821ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
400ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)49173ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
313ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)415460ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
322ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)413040ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΠΑΝΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
316ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)413755ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)1,2,3,416059ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)1,2,3,413318ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)1,2,3,414647ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,415473ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)1,2,3,414267ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)1,2,3,414748ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1,2,3,413782ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)1,2,3,412777ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣ
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)1,2,3,413244ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)1,2,3,416175ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)1,2,3,412840ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)1,2,3,412289ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΠΑΝΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)1,2,3,413314ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1,2,3,412495ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
276ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)2,310713ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
333ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)2,415975ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
338ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,416371ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
366ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)2,411583ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
99ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)2,412437ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
339ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)2,415508ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
412ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)2,414782ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΠΑΝΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)2,416552ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)2,411801ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)2,314815ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)110282ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)112470ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)116658ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)114423ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)115722ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)116370ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
201ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)216860ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
394ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)210688ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
208ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)214086ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
203ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)215345ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)212913ΔΠΘΠΑΝΔΠΘΞΑΝΘΗ
205ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)214264ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
447ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)29128ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
451ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)27367ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
768ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)28064ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
769ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ)27035ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΑ
510ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ26377ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
455ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ26644ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)1,410511ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
419Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας28738ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΑΘΗΝΑ
420Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης28300ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΘΕΣ/ΝΙΚΗ
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ110672ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΙΩΑΝΝΙΝΑ
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ110956ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ110071ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΑΘΗΝΑ
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ19867ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΙΩΑΝΝΙΝΑ
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ19667ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ110103ΑΕΑΑΕΑΑΕΑΘΕΣ/ΝΙΚΗ
694ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)1,2,3,412940ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
692ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)1,2,3,412126ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΑ
192ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ114925ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
329ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)2,413354ΟΠΑΠΑΝΟΠΑΑΘΗΝΑ
218ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)28525ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΝΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
318ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)2,411967ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
866ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ118881ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
676ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)27575ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
703ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)2,45767ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΚΙΛΚΙΣ
522ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)2,46035ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ1,2,418395ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΥΡΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
871ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)1,2,413613ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΥΡΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ)2,48466ΑΕΝΑΕΝΑΕΝ
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ)2,49932ΑΕΝΑΕΝΑΕΝ
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ1,2,417264ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΥΡΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
555ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)2,3,49144ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
697ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)2,45550ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΛΗΞΟΥΡΙ
546ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)2,310975ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
717ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,313697ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
515ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)2,312072ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
739ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)2,311779ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
557ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)2,39523ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΑΜΑΛΙΑΔΑ
757ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)2,39633ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑ
758ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)2,310075ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
759ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,311254ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
760ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)2,39992ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
761ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)2,310394ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
762ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)2,39419ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
748ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡ-ΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1,24738ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΖΑΚΥΝΘΟΣ
698ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ2,46082ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΖΑΚΥΝΘΟΣ
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)1,2,3,411223ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΝΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
607ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)49091ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
375ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)413488ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)113504ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
289ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)318198ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
291ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)318193ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
293ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)318008ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
846ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ318662ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)116267ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)115863ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)113644ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)112305ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΠΑΝΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)114185ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)112540ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)111989ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
118ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)115350ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
122ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)113319ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)114748ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)111596ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
253ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)216092ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
261ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)213163ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
255ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)215400ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
259ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)213269ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
257ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)213913ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
683ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)317023ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
616ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)315184ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΓΙΟ
617ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)316535ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
659ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)315365ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑ
677ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)1,2,412922ΠΔΑΠΑΝΠΔΑΑΘΗΝΑ
263ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)2,317761ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
270ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)2,316825ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
265ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)2,317349ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
269ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)2,316867ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
267ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)2,317096ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
235ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)217595ΕΜΠΠΑΝΕΜΠΑΘΗΝΑ
237ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)217027ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
239ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)216498ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
155ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)414082ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
741ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)1,410397ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)1,410593ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)2,414029ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΑΝΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ117949ΕΚΠΑΠΑΝΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ117579ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)117711ΑΠΘΠΑΝΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)117341ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΠΑΝΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
875ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ118844ΣΣΕΣΤΡΣΣΕ