ΕΠΑΛ: Σχολές ανά Πεδίο 2018

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝ ΤΕΙ ΣΤΡ ΑΣΤ ΠΥΡ ΑΕΝ ΑΣΠ
Κοινά Τμήματα 15 1 6 1 1 2 0
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 25 23 0 0 0 0 0
Διοίκησης και Οικονομίας 63 37 0 0 0 0 0
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 32 9 0 0 0 0 1
Εφαρμοσμένων Τεχνών 18 8 0 0 0 0 0
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 36 28 0 0 0 0 2
Μηχανολογίας 23 15 0 0 0 0 1
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 20 17 0 0 0 0 1
Πληροφορικής 29 15 0 0 0 0 0
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας 44 26 0 0 0 0 0

Generated by Καλοδήμος Δημ.
http://sep4u.gr