ΕΠΑΛ: Σχολές ανά Πεδίο 2018

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝ ΤΕΙ ΣΤΡ ΑΣΤ ΠΥΡ ΑΕΝ ΑΣΠ
Κοινά Τμήματα 15 0 2 6 0 1 1
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 25 0 0 0 0 23 0
Διοίκησης και Οικονομίας 63 0 0 0 0 37 0
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 32 0 0 0 1 9 0
Εφαρμοσμένων Τεχνών 18 0 0 0 0 8 0
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 36 0 0 0 2 28 0
Μηχανολογίας 23 0 0 0 1 15 0
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 20 0 0 0 1 17 0
Πληροφορικής 29 0 0 0 0 15 0
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας 44 0 0 0 0 26 0

Generated by Καλοδήμος Δημ.
http://sep4u.gr