Εφαρμογές για Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (sep4u.gr)

1) Video για σχολές και επαγγέλματα link
2) Αναλυτικές Πληροφορίες για όλα τα Τμήματα link
3) Αξιολογήσεις Παν/ΤΕΙ της ΑΔΙΠ link
4) sites τμημάτων ανά Εκπ. Ίδρυμα link
5) Ειδικά Μαθήματα link
6) ΓΕΛ-Υπ. Μορίων link
7) ΓΕΛ- Βάσεις- Εισακτέοι-Προτιμήσεις-Πληροφορίες $ link
8) ΓΕΛ Τμήματα του Μηχανογραφικού 2019 ανά Πεδίο και ανά Κατηγορία link
9) ΓΕΛ Βάσεις & Εισακτέοι ανά Ίδρυμα $ link
10) ΓΕΛ Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές link
11) ΓΕΛ Κοινές Σχολές σε δύο ή περισσότερα Επ. Πεδία link
12) ΕΠΑΛ Υπολογισμός Μορίων για τους Υποψηφίους link
13) ΕΠΑΛ Βάσεις- Εισακτέοι-Πληροφορίες $ link
14) ΕΠΑΛ Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές link
15) ΕΠΑΛ Τμήματα του Μηχανογραφικού 2019 ανά Τομέα/Κατ link
16) ΕΠΑΛ Βάσεις & Εισακτέοι ανά Ίδρυμα $ link
17) Μετεγγραφών Βάσεις 2015-2018 link
18) Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2000-2018 link
19) ΔΜΣ Δείκτης Μάζας Σώματος (Υπολογισμός ) link