ΒΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ!
(Για προβολή χωρίς προβλήματα προτείνεται η χρήση του browser chrome)

-Υπολογισμός Μορίων
-Ταξινόμηση σχολών με περισσότερους απο 100 τρόπους!
-Γραφικές παραστάσεις βάσεων όλων των σχολών για τα έτη 2004-2015 , μέγιστα , ελάχιστα , μέσες τιμές , μεταβολές ,
-Πληροφορίες για κάθε σχολή απο :
1]προσωπικές πληροφορίες (Info)
2]Τα sites των σχολών
3] απο το πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ που περιέχει τα μαθήματα και τα αντίστοιχα βιβλία(Math) &
4]οδηγούς σπουδών (OS).

100+ video Επαγγελμάτων & σχολών
100+ video Επαγγελμάτων & σχολών (η λίστα θα ενημερώνεται διαρκώς)
Πανελλαδικές 2016 (Νέο Λύκειο)

Υπολογισμός Μορίων

Γενικά Λυκεια (Πεδία-Σχολές-Βάσεις-Πληροφορίες)

Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές

Δυναμική Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Επαγγελματικά Λύκεια [ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)] (Τομείς-Σχολές-Βάσεις-Πληροφορίες)

Βάσεις & Εισακτέοι ανά Τμήμα  ΑΕΙ και ΤΕΙ

Σχολές Μηχανογραφικού 2016 ανά Πεδίο και ανα Βαθμίδα

Κοινές Σχολές

Σχολές με Ειδικά Μαθήματα/Προκαταρκτικές εξετάσεις

Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος

Μηχανογραφικό Κύπρου

Πανελλαδικές 2016 (Παλιό Λύκειο)

Υπολογισμός Μορίων

Υπολογισμός Μορίων από το Βαθμό Πρόσβασης

Υπολογισμός Μορίων από το προφορικά και το γραπτό βαθμό

Γενικά Λυκεια (Πεδία-Σχολές-Βάσεις-Πληροφορίες)

Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές

Δυναμική Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Επαγγελματικά Λύκεια [ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)] (Τομείς-Σχολές-Βάσεις-Πληροφορίες)

Βάσεις & Εισακτέοι ανά Τμήμα  ΑΕΙ και ΤΕΙ

Σχολές Μηχανογραφικού 2016 ανά Πεδίο και ανα Βαθμίδα

Κοινές Σχολές

Σχολές με Ειδικά Μαθήματα/Προκαταρκτικές εξετάσεις

Εφαρμογή που υπολογίζει τα ελάχιστα μόρια των Αθλητών με διακρίσεις


Τα sites των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Καταχωρημένα sites Σχολών

Καλοδήμος Δημ , Σύμβουλος ΣΕΠ , ΚΕΣΥΠ Λαμίας

http://sep4u.gr