Αθλητές

Τα μόρια σας :

% Προσαύξηση :
7% 8% 10% 20% 30%

Η βάση της Σχολής :

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παραπάνω εφαρμογή υπολογίζει τα ελάχιστα μόρια για να μπορείς
να διεκδικήσεις ένα Τμήμα και ΟΧΙ να περάσεις στο συγκεκριμένο τμήμα.

Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας | http://sep4u.gr