Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε από τον Καλοδήμο Δημήτρη, Υπεύθυνο ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

ΕΤΟΣ1
2017 2016 2015 2014 2013
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
90% 6% 4%

ΕΤΟΣ 2
2017 2016 2015 2014 2013 2012
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
90% 6% 4%