Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε από τον Καλοδήμο Δημήτρη,
Υπεύθυνο ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Τύπος Σχολείου 1

ΓΕΛ ΗΜ ΓΕΛ ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΗΜ ΕΠΑΛ ΕΣΠ

ΕΤΟΣ 1

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Κατηγορία εισακτέων 1

90% 6% 4%

Τύπος Σχολείου 2

ΓΕΛ ΗΜ ΓΕΛ ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΗΜ ΕΠΑΛ ΕΣΠ

ΕΤΟΣ 2

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Κατηγορία εισακτέων 2

90% 6% 4%

Επιστημονικά Πεδία

Κατηγορία Τμήματος