Υπολογισμός Μορίων ΕΠΑΛ (sep4u.gr)
Μαθηματικά (συντελεστής 150)
Νεοελληνική Γλώσσα (συντελεστής 150)
Α’ μάθημα ειδικότητας (συντελεστής 350)
Β’ μάθημα ειδικότητας (συντελεστής 350)
Μόρια: