ΦΕΚ

synolo: 258

ΦΕΚ ΕΤΟΣ ΚΑΤ Nom link ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Φεκ 08 9_20 YA 1 εδώ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις ΑΕΙ
Φεκ 08 9_20 N 4589 εδώ Συγχωνεύσεις και ιδρύσεις τμηημάτων ΑΕΙ
Φεκ 504b 2019 YA 1 εδώ Αλλαγή τρόπυ εισαγωγής σε Μουσικά Τμήματα Πανελλαδικές
Φεκ 115b 2019 YA 1 εδώ Ενταξη νέων τμημάτων σε Επιστημονικά Πεδία Πανελλαδικές 2019
Φεκ 4320b 2018 YA 1 εδώ ΥΛΗ ΕΠΑΛ Πανελλαδικές 2019 ΕΠΑΛ Πανελλαδικές 2010
Φεκ 4536b 2018 YA 1 εδώ Δωρεάν Internet σε ΑΕΙ ΑΕΙ
Φεκ 3945b 2018 YA 1 εδώ Master Γεωπονικά Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 3900b 2018 YA 1 εδώ integrated master Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 3958b 2018 YA 1 εδώ Ιατρική Ειδικότητα Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 187a 2018 ΠΔ 99 εδώ Τα επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών ΤΕΕ επαγγελματικά δικαιώματα
Φεκ 983b 2018 YA εδώ Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2018 ΕΠΑΛ
Φεκ 5206b 2018 YA 1 εδώ «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ - υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.». ΕΠΑΛ
Φεκ 4195b 2018 YA 1 εδώ Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολι- κού έτους 2018-2019 ΕΠΑΛ - Πανελλαδικές 2019
Φεκ 5221b 2018 YA 1 εδώ Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) ΕΠΑΣ
Φεκ 5614b 2018 YA 1 εδώ ΚΕΣΥ ΚΕΣΥ
Φεκ 4196b 2018 YA 1 εδώ Επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτι- κής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). ΚΕΣΥΠ
Φεκ 4518b 2018 YA 1 εδώ Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό ΚΕΣΥΠ
Φεκ 5440b 2018 YA 1 εδώ Διαπίστωση της παύσης λειτουργίας ΚΕΣΥΠ ΚΕΣΥΠ
Φεκ 3726b 2018 YA 1 εδώ Λιμενικό Λιμενικό
Φεκ 3172b 2018 YA 1 εδώ Ξεναγοί Ξεναγοί
Φεκ 982b 2018 YA εδώ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ. 253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης. Πανελλαδικές
Φεκ 949b 2018 YA εδώ Ειδικά Μαθήματα Πανελλαδικές
Φεκ 1123b 2018 YA εδώ Αριθμός Εισακτέων 2018 Πανελλαδικές
Φεκ 1872b 2018 YA εδώ Πυροσβεστική ΕΠΑΛ Πανελλαδικές
Φεκ 2520b 2018 YA 1 εδώ Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύν- σεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Πανελλαδικές
Φεκ 5213b 2018 YA 1 εδώ Λιμενικό Πανελλαδικές
Φεκ 285b 2018 YA 1 εδώ Ίδρυση Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Πανελλαδικές
Φεκ 1976b 2018 YA εδώ Εισακτέοι - Κατανομή Πανελλαδικές 2018
Φεκ 3411b 2018 YA 1 εδώ Υλη ΓΕΛ Πανελλαδικών 2019 Πανελλαδικές 2019
Φεκ 2565b 2018 YA 1 εδώ Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημα- ϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστική
Φεκ 102a 2018 N εδώ Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Στελέχοι
Φεκ 5129b 2018 YA 1 εδώ Καθορισμός των εδρών Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Φεκ 3807b 2017 YA 1 εδώ Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου. Γενικού Λυκείου
Φεκ 07 2017 N 4485 εδώ Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαιδευσης, ΑΕΙ
Φεκ 2293b 2017 YA εδώ χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ΑΕΙ
Φεκ 3950b 2017 YA εδώ Ίδρυση Τομέων στο τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός των γνωστικών τους αντικειμένων ΑΕΙ
Φεκ 3391b 2017 YA εδώ Εισακτέοι ΑΕΝ ΑΕΝ
Φεκ 3483b 2017 YA εδώ ΑΣΤΕ ΑΣΤΕ
Φεκ 1807b 2017 YA εδώ Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέ- σεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιω- τών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις Αστυνομία
Φεκ 2890b 2017 YA εδώ Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018. Αστυνομία
Φεκ 1027b 2017 YA εδώ Καθορισμός κλάδων και ειδικοτήτων, ωραρίου διδασκαλίας κατά κλάδο, εκπαιδευτικών υποχρεώσεων και διαδικασίας πρόσληψης εκπαιδευτικών στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Διορισμοί
Φεκ 1369b 2017 YA εδώ Ειδική Αγωγή 2017 Ειδική Αγωγή
Φεκ 151b 2017 YA εδώ Επαγγελματικά Δικαιώματα Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 210b 2017 YA εδώ Επαγγελματικά Δικαιώματα Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 34a 2017 ΠΔ εδώ Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 135a 2017 ΠΔ εδώ Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 2103b 2017 YA εδώ Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λαμίας ΕΠΑΛ
Φεκ 2219b 2017 YA εδώ Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ
Φεκ 1427b 2017 YA εδώ Ωράριο ΕΠΑΛ ΕΠΑΛ
Φεκ 3476b 2017 YA εδώ Μαθητεία ΕΠΑΛ
Φεκ 339b 2017 YA εδώ Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2017-2018 ΕΠΑΛ Πανελλαδικές
Φεκ 2440b 2017 YA εδώ Επιδότηση και ασφάλιση της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων ΙΕΚ ΙΕΚ
Φεκ 3484b 2017 YA εδώ Πρόσληψη ΙΕΚ ΙΕΚ
Φεκ 07 2017 N 4452 εδώ Ρύθμιση θεμάτων ΚΠΓ ΚΠΓ
Φεκ 3160b 2017 YA εδώ Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές Μεταπτυχιακό
Φεκ 1241b 2017 YA εδώ Μετεγγραφές Κυπρίων Μετεγγραφές
Φεκ 1915b 2017 YA εδώ Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Μετεγγραφές
Φεκ 678b 2017 YA εδώ Νέο τμήμα Σλαβικών Μηχανογραφικό
Φεκ 2680b 2017 YA εδώ Ξεναγοί Ξεναγοί
Φεκ 2532b 2017 YA 1 εδώ Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού. ΞΕΝΑΓΟΙ
Φεκ 418b 2017 YA εδώ Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πανελλαδικές
Φεκ 545b 2017 YA εδώ Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε ΑΕΙ και ΤΕΙ Πανελλαδικές
Φεκ 524b 2017 YA εδώ Προσθήκη τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε επιστημονικά πεδία Πανελλαδικές
Φεκ 815b 2017 YA εδώ Καθορισμός αριθμού εισακτέων 2017 Πανελλαδικές
Φεκ 1158b 2017 YA εδώ Αλλαγές στο Μηχανογραφικό 2017 Πανελλαδικές
Φεκ 1312b 2017 YA εδώ Ο νέος αριθμός εισακτέων 2017 Πανελλαδικές
Φεκ 07 2017 N 4468 εδώ Επαναληπτικές Πανελλαδικές Πανελλαδικές
Φεκ 2295b 2017 YA εδώ Οι σχολές ανά ΠΕδίο Πανελλαδικές
Φεκ 07 2017 N 4504 εδώ Λιμενικό Πανελλαδικές
Φεκ 1873b 2017 YA εδώ Έλληνες Εξωτερικού Πανελλαδικές - Ειδικές Κατηγορίες
Φεκ 1876b 2017 YA εδώ Κατανομή θέσεων ΑΕΙ σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Α Πανελλαδικές Εισακτέοι
Φεκ 3822b 2017 YA εδώ Σοβαρές Παθήσεις Σοβαρές Παθήσεις
Φεκ 70a 2017 ΠΔ εδώ Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) Στρατός
Φεκ 2835b 2017 YA εδώ Στρατός Εισακτέοι 17-18 Στρατός
Φεκ 2196b 2017 YA εδώ Καθορισμός αριθμού εισακτέων για τις Σχολές Πυροσβεστικής το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Σχολές Πυροσβεστικής
Φεκ 21a 2016 N 4368 εδώ Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
Φεκ 74a 2016 ΠΔ εδώ Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου.
Φεκ 83a 2016 N 4386 εδώ Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Φεκ 85a 2016 N 4387 εδώ Ασφαλιστικό, Συνταξιοδοτικό, Φορολογικό
Φεκ 06 2016 N 4415 εδώ Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
Φεκ 2732b 2016 YA εδώ Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο. Αγγλικά
Φεκ 2080b 2016 YA εδώ Ίδρυση - Μετονομασία - Διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου τομέων του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων του ΓΠΑ ΑΕΙ
Φεκ 2256b 2016 YA εδώ Εγγραφή σε ΑΕ/ΤΕΙ ΑΕΙ
Φεκ 1564b 2016 YA εδώ Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ ΑΕΝ
Φεκ 1670b 2016 YA εδώ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γ
Φεκ 1671b 2016 YA εδώ Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου. Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού
Φεκ 150a 2016 ΠΔ εδώ Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού Αστυνομία
Φεκ 2531b 2016 YA εδώ Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018, Αστυνομία
Φεκ 2086b 2016 YA εδώ Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου ΓΕΛ
Φεκ 2449b 2016 YA εδώ Τροποποίηση της αριθμ. 93381/Δ2/07-06-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» Γυμνάσιο Ωρολόγια
Φεκ 1324b 2016 YA εδώ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σ Δημοτικό
Φεκ 1092b 2016 YA 3 εδώ Ειδικές Κατηγορίες Ειδικές Κατηγορίες
Φεκ 2272b 2016 YA εδώ Αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδική Αγωγή
Φεκ 513b 2016 YA 1 εδώ Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων ΕΠΑΛ Επαγγελματικά δικαιώματα
Φεκ 80a 2016 ΠΔ εδώ Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών. Επαγγελματικά δικαιώματα
Φεκ 1445b 2016 YA εδώ Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου. Επαγγελματικά δικαιώματα
Φεκ 123a 2016 ΠΔ εδώ Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μη- χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του ομώνυμου Τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης Επαγγελματικά δικαιώματα
Φεκ 06 2016 N 4439 εδώ Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών ΤΕΕ Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 74b 2016 YA εδώ Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας−εξεταστέας ύλης των Πανελλαδι κώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015−2016 ΕΠΑΛ
Φεκ 286b 2016 YA 1 εδώ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των ΕΠΑΛ ΕΠΑΛ
Φεκ 465b 2016 YA 1 εδώ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ΕΠΑΛ
Φεκ 91a 2016 ΠΔ εδώ Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΑΛ
Φεκ 1481b 2016 YA εδώ Ωρολόγια πρόγραμμα ΕΠΑΛ ΕΠΑΛ
Φεκ 1489b 2016 YA εδώ Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΑΛ
Φεκ 1567b 2016 YA εδώ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α,Β ΕΠΑΛ ΕΠΑΛ
Φεκ 2079b 2016 YA εδώ Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΑΛ
Φεκ 2434b 2016 YA εδώ ΕΠΑΛ ΕΠΑΛ
Φεκ 731b 2016 YA 1 εδώ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλια− κών Επαγγελμάτων της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΛ Προγράμματα Σπουδών
Φεκ 1615b 2016 YA εδώ Προγράμματα Σπουδών Καλλιτεχνικών Εφαρμογών ΕΠΑΛ ΕΠΑΛ Προγράμματα Σπουδών
Φεκ 2148b 2016 YA εδώ Έγκριση του νέου Κανονισμού Σπουδών της Εθνι κής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη- σης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). ΕΣΔΔΑ
Φεκ 2078b 2016 YA εδώ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου Εσπερινό Γυμνάσιο
Φεκ 854b 2016 YA εδώ Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας. Θέσεις εργασίας
Φεκ 1354b 2016 YA εδώ πιστοποίηση ΙΕΚ και ΣΕΚ ΙΕΚ
Φεκ 2049b 2016 YA εδώ Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε ανα- γκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστι- τούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» ΙΕΚ
Φεκ 106b 2016 YA 3 εδώ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής και τις Μαθησιακές Τεχνολογί ες Μεταπτυχιακά
Φεκ 1402b 2016 YA εδώ Μεταπτυχιακά Παν. Αιγαίου Μεταπτυχιακά
Φεκ 1614b 2016 YA εδώ Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Μεταπτυχιακά
Φεκ 1789b 2016 YA εδώ Αναγνώριση, Αξιολόγηση και Μέριμνα για την Αρμονική Ανάπτυξη των Χαρισματικών Ταλαντούχων Παιδιών και Νέων Μεταπτυχιακά
Φεκ 2326b 2016 YA εδώ Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Μεταπτυχιακά
Φεκ 112b 2016 YA εδώ Ενστάσεις σε όσους δεν πήραν μετεγγραφή Μετεγγραφές
Φεκ 3153b 2016 YA εδώ Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες Μετεγγραφές
Φεκ 3142b 2016 YA εδώ Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύν- σεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Μετεγγραφές
Φεκ 837b 2016 YA 1 εδώ Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2015−2016. ΟΑΕΔ
Φεκ 33a 2016 N 4369 εδώ Μισθολόγιο Οικονομικά
Φεκ 1063b 2016 YA 1 εδώ Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2016 Πανελλαδικές
Φεκ 1232b 2016 YA εδώ Κατανομή εισακτέων 2016 Πανελλαδικές
Φεκ 2182b 2016 YA εδώ Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο. Πανελλαδικές
Φεκ 2744b 2016 YA εδώ Κατανομή Τμημάτων σε Επιστημονικά Πεδία Πανελλαδικές
Φεκ 2774b 2016 YA εδώ Εγγραφή σε ΑΕ/ΤΕΙ Πανελλαδικές
Φεκ 2824b 2016 YA εδώ Μετονομασία τμημάτων Πανελλαδικές
Φεκ 4515b 2016 YA εδώ Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού Πανελλαδικές
Φεκ 698b 2016 YA 3 εδώ Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2016 Πανελλαδικές 2016
Φεκ 2893b 2016 YA εδώ Καθορισμός εξεταστέας ύλης Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το έτος 2017 Πανελλαδικές 2017
Φεκ 2894b 2016 YA εδώ Καθορισμός εξεταστέας ύλης Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το έτος 2017 Πανελλαδικές 2017
Φεκ 685b 2016 YA 1 εδώ Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2016−2017. Πανελλαδικές εισακτέοι
Φεκ 290b 2016 YA 1 εδώ Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση Πανελλαδικές ΕΠΑΛ
Φεκ 383b 2016 YA εδώ Τροποποίηση της διδακτέας − εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ Πανελλαδικές ΕΠΑΛ
Φεκ 2876b 2016 YA εδώ Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρό- σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πανελλαδικές ΕΠΑΛ
Φεκ 3143b 2016 YA εδώ Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πα- νελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017 Πανελλαδικές ΕΠΑΛ ΥΛΗ 2017
Φεκ 838b 2016 YA 1 εδώ Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2015−2016. ΠΔΣ
Φεκ 847b 2016 YA 1 εδώ Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016−2017. Πειραματικά
Φεκ 770b 2016 YA 1 εδώ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Β΄ και Γ΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ. Προγράμματα Σπουδών ΕΠΑΛ
Φεκ 772b 2016 YA 1 εδώ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Προγράμματα Σπουδών ΕΠΑΛ
Φεκ 56c 2016 463 εδώ Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Προκηρύξεις
Φεκ 68a 2016 ΠΔ 44 εδώ Πυροσβεστική Πυροσβεστική
Φεκ 6a 2016 ΠΔ 2 εδώ Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. ΣΕΠ
Φεκ 64b 2016 YA 21 εδώ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων Υγείας − Πρόνοιας και Αισθητικής – Κομμωτικής των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ ΣΕΠ
Φεκ 46b 2016 YA εδώ Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων. ΣΤΕΛΕΧΗ
Φεκ 111b 2016 YA 1 εδώ Κύρωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης. Στελέχη
Φεκ 10a 2016 N 4361 εδώ Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις. Στρατός
Φεκ 2135b 2016 YA εδώ Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. Στρατός
Φεκ 659a 2016 YA 1 εδώ Έγκριση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Φεκ 2258b 2016 YA εδώ Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. ΤΕΙ
Φεκ 0b 2016 YA εδώ Μετονομασία Τομέων Μηχ/κων του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Φεκ 1236b 2016 YA εδώ Οι νέες βαθμολογίες για τα αγωνίσματα των ΤΕΦΑΑ ΤΕΦΑΑ
Φεκ 1506b 2016 YA εδώ Υποτροφίες ΙΚΥ Υποτροφίες
Φεκ 1640b 2016 YA εδώ Ωρολόγια πρόγραμμα Γυμνασίου Ωρολόγια πρόγραμμα Γυμνασίου
Φεκ 94a 2015 N 4336 εδώ Συνταξιοδοτικές διατάξεις
Φεκ 2654b 2015 YA 4 εδώ Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016
Φεκ 2737b 2015 YA 3 εδώ Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015−2016 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Φεκ 184a 2015 N εδώ Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οι− κονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΕΠΑΛ
Φεκ 1053b 2015 YA 1 εδώ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας ΕΠΑΛ ΕΠΑΛ
Φεκ 1687b 2015 YA εδώ Διδασκαλία Πληροφορικής Μαθήματα
Φεκ 76a 2015 N 4332 εδώ Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Μετεγγραφές
Φεκ 2011b 2015 YA 1 εδώ Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκ− παιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστι− κές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Μετεγγραφές
Φεκ 2979b 2015 YA εδώ Υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ξεναγός
Φεκ 176a 2015 N 4354 εδώ Νέο Μισθολόγιο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Φεκ 50a 2015 N 4327 εδώ Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις Πανελλαδικές
Φεκ 2647b 2015 YA 1 εδώ Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Πανελλαδικές
Φεκ 143a 2015 N 4342 εδώ Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Πανελλαδικές
Φεκ 2954b 2015 YA εδώ Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/ σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Φεκ 618b 2015 YA εδώ Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2015−2016 Πανελλαδικές Εισακτέοι
Φεκ 2029b 2015 YA 1 εδώ Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πανελλαδικές ΕΠΑΛ
Φεκ 1186b 2015 YA εδώ Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 Πανελλαδικές Ύλη
Φεκ 2149b 2015 YA εδώ Καθορισμός διδακτέας−εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015−2016 Πανελλαδικές Ύλη
Φεκ 164a 2015 N 4351 εδώ Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις ΣΤΕΛΕΧΗ
Φεκ 270a 2014 N 4316 εδώ Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Φεκ 75a 2014 ΠΔ 39 εδώ Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, Γυμνάσιο αξιολόγηση
Φεκ 3513b 2014 YA 1 εδώ Ένστολα- Νοσήματα - Τροποποίηση ΠΔ 11/2014 Ένστολα
Φεκ 213a 2014 ΠΔ 133 εδώ Διαιτολόγου − Διατροφολόγου Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 145a 2014 N 4272 εδώ Οδοντίατροι, άρθρο:22 Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 138a 2014 ΠΔ 90 εδώ Μηχανικοί Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 114a 2014 N 4262 εδώ Δασολόγος Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 85a 2014 N 4254 εδώ Μηχανικοί Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 32a 2014 N 4235 εδώ Κτηνίατρος Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 176a 2014 ΠΔ 109 εδώ Μηχανικοί ΤΕΕ Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 160a 2014 N εδώ Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 1944b 2014 YA εδώ Νοσοκόμες Αποκλειστικές Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 04 2014 N εδώ Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις. Επίπεδα Εκπαίδευσης
Φεκ 358b 2014 YA 1 εδώ Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Πανελλαδικές
Φεκ 768b 2014 YA εδώ Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2014−2015 Πανελλαδικές Εισακτέοι
Φεκ 17a 2014 ΠΔ 11 εδώ Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις Στρατός
Φεκ 24a 2013 N 4115 εδώ Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη− σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις
Φεκ 96a 2013 ΠΔ 53 εδώ Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 0a 2013 N 4194 εδώ Κώδικας Δικηγόρων. Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 1418b 2013 YA εδώ Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2013−2014 Πανελλαδικές Εισακτέοι
Φεκ 2451b 2013 YA εδώ Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια Σχολεία
Φεκ 200a 2012 ΠΔ 115 εδώ Μηχανικοί ΤΕ Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 199a 2012 ΠΔ 114 εδώ Μηχανικοί ΤΕ Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 198a 2012 ΠΔ 113 εδώ Μηχανικοί ΤΕ Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 63a 2012 N 4058 εδώ Υγεία Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 233a 2012 ΠΔ 128 εδώ Ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών, στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ08 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Φεκ 1653b 2012 YA εδώ Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012−2013 Πανελλαδικές Εισακτέοι
Φεκ 0a 2011 N 4009 εδώ ΑΔΙΠ ΑΕΙ
Φεκ 31a 2011 N 3918 εδώ Φαρμακεία, άρθρο 36 Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 17a 2011 N 3912 εδώ Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 32a 2011 N 3919 εδώ Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκη− ση επαγγελμάτων Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 87a 2010 N εδώ Αρμοδιότητες Δήμων
Φεκ 78a 2010 ΠΔ 38 εδώ Κολέγια Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 71a 2010 N 3848 εδώ Επιλογή Στελεχών- ΑΣΕΠ Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 194a 2009 ΠΔ 150 εδώ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πάτρας Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 156a 2009 N 3794 εδώ ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ19, άρθρο 39 Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 130a 2009 ΠΔ 104 εδώ Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 89a 2009 ΠΔ 66 εδώ Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 89a 2009 ΠΔ 67 εδώ Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμματος (ΤΕΙ) Αθήνας Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 58a 2009 ΠΔ 44 εδώ Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 58a 2009 ΠΔ 45 εδώ Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων: α) του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 199a 2009 ΠΔ 157 εδώ Κατάτμηση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 199a 2009 ΠΔ 158 εδώ Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 199a 2009 ΠΔ 159 εδώ Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 290a 2009 ΠΔ εδώ Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 493b 2009 YA εδώ Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Πανελλαδικές
Φεκ 199a 2008 N 3699 εδώ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 07 2007 N εδώ Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΑΕΙ
Φεκ 2340b 2007 YA 2 εδώ Κανονισμός Σπουδών ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ ΑΣΤΕ
Φεκ 443b 2006 YA 2 εδώ Πρόγραμμα σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.) του Ο.Τ.Ε.Κ.». ΑΣΤΕ
Φεκ 184a 2006 ΠΔ 174 εδώ Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Διεθνούς Εμπορίου, β) Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, γ) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, δ) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ε) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής... Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 43a 2004 ΠΔ 53 εδώ Αρχιτεκτονική στην ΕΕ Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 138a 2004 N 3255 εδώ Ίδρυση τμημάτων σε Πανεπιστήμια Ίδρυση τμημάτων
Φεκ 315a 2003 ΠΔ 347 εδώ ΠΕ & ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχ/κων Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 1340b 2002 YA 1 εδώ Αρμοδιότητες Στελεχών
Φεκ 124a 2002 ΠΔ 147 εδώ Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Γεωγραφίας Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 62a 2000 N 2811 εδώ Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων
Φεκ 297a 2000 ΠΔ 344 εδώ Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 72a 2000 ΠΔ 82 εδώ Ίδρυση νέων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ίδρυση τμημάτων
Φεκ 72a 2000 ΠΔ 83 εδώ Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ίδρυση τμημάτων
Φεκ 72a 2000 ΠΔ 84 εδώ Ίδρυση τμημάτων στο Πάντειο Ίδρυση τμημάτων
Φεκ 243a 1997 ΠΔ 372 εδώ Ηλεκτρονικών Μηχ/κων & Μηχ/κων Η/Υ, Μηχ/κων Παραγωγής & Διοίκησης, Μηχ/κων Ορυκτών Πόρων Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 118a 1996 ΠΔ 163 εδώ Ιατρικών Εργαστηρίων Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 118a 1996 ΠΔ 164 εδώ Ραδιολογίας Ακτινολογίας Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 75a 1995 ΠΔ 118 εδώ Καθορισμός των προσόντων διορισμού ΠΕ19 & ΠΕ20 Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 49a 1995 ΠΔ 71 εδώ Μηχ/κων Παραγωγής & Διοίκησης, Μηχ/κων Ορυκτών Πόρων Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 134a 1995 ΠΔ 232 εδώ Μηχ/κών Περιβάλλοντος Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 167a 1994 ΠΔ 318 εδώ Πολ. Δομικών Έργων, Πολ. Έργων Υποδομής, Τοπογραφίας ΤΕ Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 135a 1994 ΠΔ 240 εδώ Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Βόλου Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 156a 1993 ΠΔ 365 εδώ Μηχ/κών Περιβάλλοντος, Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 425b 1993 YA εδώ Νοσοκόμες Αποκλειστικές Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 166a 1989 ΠΔ 376 εδώ Κοινωνικών Επιστημών Παν. Αιγαίου Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 166a 1989 ΠΔ 377 εδώ Οικ. Παν. Αθηνών Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 166a 1989 ΠΔ 378 εδώ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών Παν. Πατρών Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 37a 1989 ΠΔ 83 εδώ Επαγγελματικά Δικαιώματα :Αισθητικής, Οδοντοτεχνικής, Εργοθεραπείας, Δημόσιας Υγιεινής , Οπτικής Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 37a 1989 ΠΔ 82 εδώ Νοσηλευτική Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 47a 1989 ΠΔ 109 εδώ Γεωπονία Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 47a 1989 ΠΔ 110 εδώ Υγεία Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 159a 1989 ΠΔ 349 εδώ Οικονομία Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 159a 1989 ΠΔ 350 εδώ Οικονομία Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 159a 1989 ΠΔ 159 εδώ Υγεία Επαγγελματικά Δικαιώματα
Φεκ 149a 1930 N 4663 εδώ Μηχανικοί Κατασκευών Επαγγελματικά Δικαιώματα