Αρχεία ανα μάθημα
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΓΛΩΣΣΑ_ΓΕΝ_Γ_ΗΜΕΡ = 32
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΓΛΩΣΣΑ_ΓΕΝ_Δ_ΕΣΠ = 18
ΒΙΟΛΟΓΙΑ_ΓΕΝ_Γ_ΗΜΕΡ = 34
ΒΙΟΛΟΓΙΑ_ΓΕΝ_Δ_ΕΣΠ = 24
ΒΙΟΛΟΓΙΑ_ΚΑΤ_Γ_ΗΜΕΡ = 32
ΒΙΟΛΟΓΙΑ_ΚΑΤ_Δ_ΕΣΠ = 16
ΒΙΟΛΟΓΙΑ_ΟΜΟΓΕΝΩΝ_Γ = 11
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ_KAT_Γ_ΗΜΕΡ = 24
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ_KAT_Δ_ΕΣΠ = 17
ΑΡΧΑΙΑ_ΚΑΤ_Γ_ΗΜΕΡ = 32
ΑΡΧΑΙΑ_ΚΑΤ_Δ_ΕΣΠ = 23
ΑΡΧΑΙΑ_ΚΑΤ_ΟΜΟΓΕΝΩΝ_Γ = 7
ΙΣΤΟΡΙΑ_ΓΕΝ_Γ_ΗΜΕΡ = 30
ΙΣΤΟΡΙΑ_ΓΕΝ_Δ_ΕΣΠ = 16
ΙΣΤΟΡΙΑ_ΚΑΤ_Γ_ΗΜΕΡ = 32
ΙΣΤΟΡΙΑ_ΚΑΤ_Δ_ΕΣΠ = 24
ΙΣΤΟΡΙΑ_ΚΑΤ_ΟΜΟΓΕΝΩΝ_Γ = 8
ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΚΑΤ_Γ_ΗΜΕΡ = 31
ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΚΑΤ_Δ_ΕΣΠ = 19
ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΚΑΤ_ΟΜΟΓΕΝΩΝ_Γ = 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ_ΚΑΤ_Γ_ΗΜΕΡ = 79
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ_ΚΑΤ_Δ_ΕΣΠ = 20
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_ΓΕΝ_Γ_ΗΜΕΡ = 27
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_ΓΕΝ_Δ_ΕΣΠ = 18
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_ΚΑΤ_Γ_ΗΜΕΡ = 35
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_ΚΑΤ_Δ_ΕΣΠ = 24
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_ΚΑΤ_ΟΜΟΓΕΝΩΝ_Γ = 10
ΦΥΣΙΚΗ_ΓΕΝ_Γ_ΗΜΕΡ = 27
ΦΥΣΙΚΗ_ΓΕΝ_Δ_ΕΣΠ = 19
ΦΥΣΙΚΗ_ΚΑΤ_Γ_ΗΜΕΡ = 47
ΦΥΣΙΚΗ_ΚΑΤ_Δ_ΕΣΠ = 26
ΦΥΣΙΚΗ_ΚΑΤ_ΟΜΟΓΕΝΩΝ_Γ = 11
ΧΗΜΕΙΑ_ΚΑΤ_Γ_ΗΜΕΡ = 35
ΧΗΜΕΙΑ_ΚΑΤ_Δ_ΕΣΠ = 15
ΧΗΜΕΙΑ_ΚΑΤ_ΟΜΟΓΕΝΩΝ_Γ = 10
ΧΗΜΕΙΑ_ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ_ΚΑΤ_Γ_ΗΜΕΡ = 13
ΧΗΜΕΙΑ_ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ_ΚΑΤ_Δ_ΕΣΠ = 9
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ_ΚΑΤ_Γ_ΗΜΕΡ = 12
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ_ΚΑΤ_Δ_ΗΜΕΡ = 8
ΑΡΧΕΣ_ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ_ΚΑΙ_ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ_Γ_ΗΜΕΡ = 24
ΑΡΧΕΣ_ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ_ΚΑΙ_ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ_Δ_ΕΣΠ = 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ_Γ_ΗΜΕΡ = 31
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ_Δ_ΕΣΠ = 11
ΑΓΓΛΙΚΑ_Γ_ΗΜΕΡ = 12
ΓΑΛΛΙΚΑ_Γ_ΗΜΕΡ = 7
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ_Γ_ΗΜΕΡ = 9
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ_ΟΜΟΓΕΝΩΝ_Γ = 7
ΙΣΠΑΝΙΚΑ_Γ_ΗΜΕΡ = 6
ΙΤΑΛΙΚΑ_Γ_ΗΜΕΡ = 4
ΑΡΜΟΝΙΑ_Γ_ΗΜΕΡ = 6
ΕΛΕΥΘΕΡΟ_ΣΧΕΔΙΟ = 6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_Ι_ΗΜΕΡ_ΕΠΑΛ = 14
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_Ι_ΕΣΠ_ΕΠΑΛ = 4
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΓΛΩΣΣΑ_ΗΜΕΡ_ΕΠΑΛ = 7
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΓΛΩΣΣΑ_ΕΣΠ_ΕΠΑΛ = 3
Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ = 6
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ = 4
Εγκαταστάσεις Ψύξης ΕΠΑΛ = 3
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ΕΠΑΛ = 4
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ ΕΠΑΛ = 5
Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΠΑΛ = 4
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ ΕΠΑΛ = 3
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΕΠΑΛ = 4
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΕΠΑΛ = 5
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΕΠΑΛ = 4
Οικοδομική ΕΠΑΛ = 4
Γραφιστικές Εφαρμογές ΕΠΑΛ = 2
Τεχνολογία Εκτυπώσεων ΕΠΑΛ = 1
Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ = 5
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ ΕΠΑΛ = 4
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ ΕΠΑΛ = 4
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΠΑΛ = 4
Στοιχεία Παθολογίας ΕΠΑΛ = 4
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ ΕΠΑΛ = 4
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας ΕΠΑΛ = 3
Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας ΕΠΑΛ = 4
Φυτική Παραγωγή ΕΠΑΛ = 5
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΕΠΑΛ = 2
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες ΕΠΑΛ = 4
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων ΕΠΑΛ = 4
Διαμόρφωση Τοπίου ΕΠΑΛ = 2
Μηχανές Πλοίου Ι ΕΠΑΛ = 3
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων ΕΠΑΛ = 5
Μεταφορά Φορτίων ΕΠΑΛ = 2
Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ ΕΠΑΛ = 6
Ναυσιπλοΐα ΙΙ ΕΠΑΛ = 5
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΕ = 6
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΤΕΕ = 5
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΕ = 7
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΕ = 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ_ΤΕΕ = 3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ?ΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΕ = 9
ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΕ = 6
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ II ΤΕΕ = 2
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι TEE = 2
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ TEE = 3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ TEE = 1
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙ TEE = 2
ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TEE = 2
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΕ = 2
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΕΕ = 0

Σύνολο = 1220