Επιστροφή / [Εκτύπωση(pdf)] [Εκτύπωση(html)]

Δεν έχετε επιλέξει κανένα Πεδίο!.

2Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος διπλασιάζεται,
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος απλώς προστίθεται και
Π είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δεν δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις την σχολή.
OXI χωρίς ειδικό μάθημα ή προκαταρτική εξέταση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον : Καλοδήμο Δημήτρη - http://sep4u.gr