Τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου

Επιστροφή / [Εκτύπωση(pdf)] [Εκτύπωση(html)]

Πάτηστε πάνω στο εικονίδιο για δειτε τη γραφική παράσταση για τις βάσεις 2004-2017
Πάτηστε πάνω στο Link με τίτλο 'Info' για να δείτε: Σκοπό - Μαθήματα - Επαγγελματικές Διέξοδοι -Μεταπτυχιακά του Τμήματος
Πάτηστε πάνω στο Link με τίτλο 'OS' για να δείτε: Τον πλήρη Οδηγό Σπουδών του Τμήματος
Πάτηστε πάνω στο Link με τίτλο 'AX' για να δείτε την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
Πάτηστε πάνω στο Link με τίτλο 'Math' για να δείτε: ΟΛΑ τα μαθήματα και τα αντίστοιχα βιβλία της κάθε Σχολής.

Σχολές: 136
Κωδ. [Εισακτέοι 2017] [Βάση 2017]
127 [ 19483 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) - (2E) -(4 έτη)
129 [ 19995 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) - (2E) -(4 έτη)
673 [ NEO ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) -ΠΔΑ-(1,2,3,4) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
614 [ 13605 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site
-(ΑΣΤΕ)-ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) -ΑΣΤΕ-(1,4) - (1E) -(4 έτη)
613 [ 13388 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site
-(ΑΣΤΕ)-ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) -ΑΣΤΕ-(1,4) - (1E) -(4 έτη)
869 [ 18113 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site
-(ΑΣΤ)-ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ -ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-(1,2,4) - (Π) -(4 έτη)
872 [ 16134 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site
-(ΑΣΤ)-Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) -ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-(1,2,4) - (Π) -(4 έτη)
342 [ 11652 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-(1) -(4 έτη)
668 [ NEO ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) -ΠΔΑ-(1) -(4 έτη)
870 [ 16301 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site
-(ΑΣΤ)-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ -ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-(1,2,4) - (Π) -(3 έτη)
176 [ 15401 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.-(1,4) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
601 [ 12092 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΤΕΙ)-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-(1) -(4 έτη)
131 [ 12289 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) - (2E) -(4 έτη)
133 [ 6596 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) - (2E) -(4 έτη)
135 [ 9818 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) - (2E) -(4 έτη)
137 [ 11791 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) - (2E) -(4 έτη)
186 [ 12374 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΔΠΘ-(1) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
124 [ 14502 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΠΑΝΤΕΙΟ-(1,4) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
147 [ 16831 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) - (1E) -(4 έτη)
368 [ 11489 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) -ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-(1,4) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
179 [ 17878 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) -ΠΑΝΤΕΙΟ-(1,4) - (1E) -(4 έτη)
355 [ 18255 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ-(1,4) - (1E) -(4 έτη)
154 [ 14195 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
174 [ 16566 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.-(1) -(4 έτη)
106 [ 13532 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΔΠΘ-(1) -(4 έτη)
148 [ 17391 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) - (1E) -(4 έτη)
153 [ 16902 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) -ΠΑΝΤΕΙΟ-(1) - (1E) -(4 έτη)
401 [ 17793 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1,2,3,4) - (2E) -(4 έτη)
403 [ 17166 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1,2,3,4) - (2E) -(4 έτη)
404 [ 15096 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΔΠΘ-(1,2,3,4) - (2E) -(4 έτη)
402 [ 15505 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) -ΑΠΘ-(1,2,3,4) - (2E) -(4 έτη)
405 [ 15882 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(1,2,3,4) - (2E) -(4 έτη)
134 [ 13116 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
136 [ 11815 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) -ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
160 [ 10289 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) -ΔΠΘ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
162 [ 10060 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) -ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
146 [ 13509 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη)
362 [ 11838 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(1) -(4 έτη)
169 [ 12124 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) -ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-(1) -(4 έτη)
168 [ 14448 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1,2,3,4) -(5 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
101 [ 11472 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη)
103 [ 11462 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) -(4 έτη)
780 [ 11290 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site
-(ΠΑΝ)-ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΑΠΘ-(1) -(4 έτη)
384 [ 13508 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ) -ΑΣΚΤ-(1) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
183 [ 5681 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) - (2E) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
145 [ 12648 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-(1) -(4 έτη)
110 [ 16167 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη)
112 [ 15974 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) -(4 έτη)
114 [ 14038 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(1) -(4 έτη)
116 [ 13500 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) -ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ-(1) -(4 έτη)
108 [ 12855 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΔΠΘ-(1) -(4 έτη)
173 [ 14072 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ -ΕΚΠΑ-(1,2,3,4) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
104 [ 13190 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(1) -(4 έτη)
177 [ 14332 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(1) -(4 έτη)
182 [ 9241 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) - (2E) -(4 έτη)
139 [ 4006 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) - (2E) -(4 έτη)
163 [ 14660 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1,2,3,4) -(5 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
165 [ 15073 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΠΑΝΤΕΙΟ-(1) -(4 έτη)
167 [ 12121 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) -ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ-(1) -(4 έτη)
343 [ 13476 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΔΠΘ-(1) -(4 έτη)
373 [ 13769 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ -ΔΠΘ-(1) -(4 έτη)
671 [ NEO ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) -ΠΔΑ-(1) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
643 [ 13340 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΤΕΙ)-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-(1) -(4 έτη)
641 [ 14354 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info
-(ΤΕΙ)-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) -ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-(1) -(4 έτη)
105 [ 11506 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη)
187 [ 13451 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(1) -(4 έτη)
159 [ 14693 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΠΑΝΤΕΙΟ-(1) -(4 έτη)
126 [ 15683 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΠΑΝΤΕΙΟ-(1) -(4 έτη)
348 [ 12376 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) -ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ-(1) -(4 έτη)
149 [ 13280 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) -ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ-(1) -(4 έτη)
696 [ 10872 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΤΕΙ)-ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) -ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-(1,2,3,4) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
181 [ 11865 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) -ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ-(1) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
409 [ 15126 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.-(1,2,3,4) - (2E) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
408 [ 11881 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1,2,3,4) - (2E) -(5 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
406 [ 12575 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1,2,3,4) - (2E) -(5 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
407 [ 10524 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-(1,2,3,4) - (2E) -(5 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
117 [ 18199 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη)
119 [ 17953 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) -(4 έτη)
121 [ 17515 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΔΠΘ-(1) -(4 έτη)
385 [ 15771 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-(1) - (2E) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
128 [ 14915 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
142 [ 11613 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) -ΔΠΘ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
164 [ 13089 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
140 [ 14148 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
130 [ 12468 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
141 [ 13356 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) -ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
132 [ 12060 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) -ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
143 [ 10992 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) -ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
334 [ 11444 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.-(1,2,3,4) -(4 έτη)
178 [ 14557 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(1,2,3,4) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
156 [ 10833 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
341 [ 10351 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.-(1,2,3,4) -(4 έτη)
166 [ 11414 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
158 [ 10659 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) -ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
107 [ 10964 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) -(4 έτη)
351 [ 13144 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) -ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ-(1) -(4 έτη)
123 [ 16497 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη)
411 [ 14397 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(1) -(4 έτη)
125 [ 15862 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΠΑΝΤΕΙΟ-(1) -(4 έτη)
357 [ 16343 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) -(4 έτη)
354 [ 11397 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) -ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ-(1,4) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
417 [ 10320 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΑΕΑ)-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΑΕΑ-(1) -(4 έτη)
418 [ 9685 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΑΕΑ)-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ -ΑΕΑ-(1) -(4 έτη)
413 [ 10255 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΑΕΑ)-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΑΕΑ-(1) -(4 έτη)
415 [ 9384 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΑΕΑ)-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΑΕΑ-(1) -(4 έτη)
416 [ 8674 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΑΕΑ)-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ -ΑΕΑ-(1) -(4 έτη)
414 [ 10203 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΑΕΑ)-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -ΑΕΑ-(1) -(4 έτη)
694 [ 10867 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΤΕΙ)-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
692 [ 10140 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΤΕΙ)-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
192 [ 14728 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
866 [ 18785 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site
-(ΣΤΡ)-ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΣΣΕ-(1) - (Π) -(4 έτη)
877 [ 18040 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site
-(ΠΥΡ)-ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-(1,2,4) - (Π) -(4 έτη)
871 [ 13472 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site
-(ΠΥΡ)-ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) -ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-(1,2,4) - (Π) -(4 έτη)
876 [ 16838 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site
-(ΠΥΡ)-ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-(1,2,4) - (Π) -(3 έτη)
748 [ 5575 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΤΕΙ)-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡ-ΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ -ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ-(1,2) - (2E) -(4 έτη)
367 [ 12297 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-(1,2,3,4) -(5 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
188 [ 13543 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
109 [ 16448 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη)
111 [ 16386 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) -(4 έτη)
113 [ 14838 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(1) -(4 έτη)
189 [ 13569 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(1) -(4 έτη)
175 [ 15272 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) -ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-(1) -(4 έτη)
115 [ 14060 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) -ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ-(1) -(4 έτη)
102 [ 13152 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) -ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ-(1) -(4 έτη)
118 [ 15863 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη)
122 [ 14368 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(1) -(4 έτη)
120 [ 15422 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) -(4 έτη)
138 [ 12856 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) -ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ-(1) -(4 έτη)
677 [ NEO ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) -ΠΔΑ-(1,2,4) -(4 έτη) - (Μη Αντίστοιχο)
741 [ 11034 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΤΕΙ)-ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) -ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ-(1,4) -(4 έτη)
730 [ 11208 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΤΕΙ)-ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) -ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.-(1,4) -(4 έτη)
171 [ 17826 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη)
170 [ 17487 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ -ΠΑΝΤΕΙΟ-(1) -(4 έτη)
172 [ 17549 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) -ΑΠΘ-(1) -(4 έτη)
151 [ 17274 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site -Math
-(ΠΑΝ)-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) -ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ-(1) -(4 έτη)
875 [ 19063 ]
Βάσεις Εισακτέοι Προτιμήσεις Προτιμήσεις Info-Site
-(ΣΤΡ)-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΣΣΕ-(1) - (Π) -(4 έτη)

2Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος διπλασιάζεται,
Ε ο βαθμός του Ειδικού Μαθήματος απλώς προστίθεται και
Π είναι προκαταρκτικές εξετάσεις οι οποίες δεν δίνουν βαθμό απλά τις περνάς ή κόβεσαι και δεν έχεις το δικαίωμα να δηλώσεις την σχολή.
OXI χωρίς ειδικό μάθημα ή προκαταρτική εξέταση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον : Καλοδήμο Δημήτρη - http://sep4u.gr