Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 13794
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :14275
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :13313
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :7.2%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :7.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 2 ετιας)