Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13024
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :14525
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :10182
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :9.6%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :14.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 16 ετιας)