Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 12898
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :14415
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :11453
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :10.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :10.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 15 ετιας)