Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 12708
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :14415
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :9851
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :10.6%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :14%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 16 ετιας)