Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15901
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17122
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :13504
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :7.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :5.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)