Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15864
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17122
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :13504
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :7.2%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :5.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)