Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15568
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16754
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :13203
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :7.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :5.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)