Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13864
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15215
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :11706
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :9.6%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :10.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)