Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14007
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15215
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12539
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :9.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :10.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)