Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13421
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :14829
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :10737
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :10%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :13.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 16 ετιας)