Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18492
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18978
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :18061
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :2.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :2.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)