Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18462
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18978
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :18013
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :2.6%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :2.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)