Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18245
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18797
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :17721
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :2.5%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)