Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15524
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16537
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :13912
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :5.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)