Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 17687
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18303
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :16773
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :3.3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :4.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 16 ετιας)