Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14295
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15513
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12944
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :8.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :7.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)