Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 14014
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15513
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :9798
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :8.4%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :26.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)