Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15880
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16994
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14004
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5.7%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :3.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)