Έτος: 2019 Βάση: 11645 μόρια NEO TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 1 ετιας)