Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 14854
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15862
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :13177
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :7.5%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :6.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)