Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14866
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15862
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :13177
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :7.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :3.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)