Έτος: 2019 Βάση: 17120 μόρια NEO TMHMA ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 1 ετιας)