Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14698
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15969
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12463
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :7.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)