Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 14727
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15969
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :12463
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :7.8%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)