Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 19323
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :20406
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :17268
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :2.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)