Έτος: 2019 Βάση: 12461 μόρια NEO TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 1 ετιας)